Naturfagundervisning

 Kunnskapsløftet læreplaner.. (05)
   Perspektiv

Microsoft Explorer vil ikke vise disse sidene korrekt og det anbefales derfor å bruke en annen nettleser!
 

Varme &  energi
Værfysikk tekst aktiviteter oppgaver (03/01)
Stoff & temperatur tekst aktiviteter oppgaver (04)
Energi tekst aktiviteter oppgaver (04)
Energi & teknologi tekst aktiviteter oppgaver (04)

Krefter & bevegelse
Krefter tekst aktiviteter oppgaver (04)
Mekanikk tekst aktiviteter oppgaver (03)
Lyd & bølger tekst aktiviteter oppgaver (03)

Astronomi & Geologi
Astronomi tekst aktiviteter oppgaver (03)

Elektrisitet & magnetisme
E. & m. krefter tekst aktiviteter oppgaver (04) 
Strøm & utstyr tekst aktiviteter oppgaver (04)
Elektronikk tekst aktiviteter oppgaver (03)
El. teknologi tekst aktiviteter oppgaver (03)

Lys & stråling
Lys & optikk tekst aktiviteter oppgaver (03)
Atomfysikk tekst aktiviteter oppgaver (03)
Radioaktivitet tekst aktiviteter oppgaver (03)

IT og teknologi
Hjemmelaget elektronikk (02)

 

Diverse som kanskje kommer:

 
Biologi Biokjemi Kjemi
Geologi (06)
Kursbeskrivelser (05)

 

Kommentarer og spørsmål mottaes gjerne til:
 

 


Oversikt er viktig når vi skal forstå naturfag og dette "naturfagkartet" er ment å være en hjelp for dem som ønsker å forstå naturfag.

 

"Disclaims"
Merk at disse dokumentene ikke har gjennomgått normal korrektur og språkvasking slik som vanlig i forbindelse med bøker og artikler i ordinære publikasjoner. Men siden det finnes småfeil og uheldige formuleringer i det meste som er laget av mennesker,  burde ikke dette være til hinder for dem som ønsker å lære. Selv har jeg opplevd at læreutbyttet ofte blir større i de tilfellene hvor man ikke har brukt kontrollører som har plukket vekk alt som kanskje ikke er akseptert av alle eksperter og som er formulert på en slik generell måte at ingen vil føle seg støtt eller få problemer fordi man ikke har silt ut alt som kan være vanskelig å forstå.

Mestedelen av disse dokumentene har tidligere vært  registrert og publisert i forskjellige fora som ikke er så lett tilgjengelig for de som har sin arbeidsplass i skolen. En hovedgrunn til å legge disse dokumentene ut på Internett er at de representerer en side ved naturfagundervisningen som synes å være i ferd med å drukne i mange fine ord om satsing på realfag. Kunskapsløftet har frembrakt mange dokumenter i kategorien fagdidaktikk som ofte også er ispedd diverse praktiske aktiviteter. Men tilsynelatende har man glemt at læringseffekten blir minimal om man ikke samtidig satser på faglige forklaringer i en språkdrakt og på et nivå som blir forstått.

En annen grunnleggende lærdom som også synes å være på veg ut av norske skoler er erkjennelsen av at naturfagforståelse er noe annet enn å pugge det ekspertene har sagt eller skrevet. Om det finnes ulike meninger om naturfaglige spørsmål så er det vanligvis positivt at elever får høre om det. Dette skaper både interesse og forståelse og er følgelig vektlagt i disse dokumentene.

Desember 06
Erling Skaar