Elektrisitet & magnetisme - strukturutkast

I første omgang har vi her skissert 6 emner som vi mener det kan være nyttig å dele elektrisitetsemnet opp i. Om noen ser uheldige sider ved denne strukturen er vi glade for tilbakemeldinger.

1 Elektriske & magnetiske krefter

I dette første emnet har vi plassert den statiske biten hvor det er snakk om elektriske og magnetiske felt som tradisjonelt er relativt klart adskilt fra de andre emnene i lærebøker. (Før muspeker over siste figur)

  Løse magneter vil alltid tiltrekke hverandre

2 Elektrisk strøm, praktisk utstyr

I dette andre emnet har vi plassert den delen av elektrisitetslæra hvor strøm og strømkretser er det sentrale og det er også her det er store muligheter for eksperimentering med batteri og ulikt elektrisk utstyr hvor elevene f.eks. kan måle resistans/ledningsevne, styre og variere effekt til lyspærer, elektromotorer, lage og prøve sikringer ol.  

 

3 Elektromagnetisme, induksjon..

I dette emnene er vekselvirkningen mellom elektrisitet og magnetisme det sentrale og det er da f.eks. snakk om virkemåte til generator, elektromotor, transformator, radio osv.

 

4 Elektronikk

I nye læreplaner er det mye fokus på moderne teknologi og den primære biten av denne er knyttet til elektronikk. Derfor har vi ved HVO utviklet et elektronikkopplegg hvor elever selv utfra billige grunnkomponenter kan være med å lage måleutstyr, automatiseringer (eks tenne slukke lys utfra ytre lysforhold) alarmer som reagerer på fuktighet, temperatur, skygger osv. Det hele er da bygd opp omkring en enkel innføring i transistorens virkemåte.  Nedenfor vises en lysmåler, et følsomt instrument som kan påvise små resistanser, statisk elektrisitet og elektromagnetiske felt fra lysnettet og den siste figuren viser en lysfølsom alarm bygget med elektronikkpuslespillet.