Perspektiv

Bedre naturfag?
(Debatt om naturfagundervisning generelt)

Ny fysikk? (Utfordringer særlig tilknyttet fysikk)
The Electronics Puzzle - a solution? (04)
Fysikkforståelse og animasjoner (03)
Problemet - innholdet eller innpakningen?(03)
Partikkelmodellen - upedagogisk og uvitenskapelig (02)
Elektronikkpuslespille nok en gang(02)
Fagdidaktikk og naturfag (01)

En enklere og bedre forklaring av magnetismen?
(00)
Ny teknologi - forståelse eller fremmedgjøring?(98)
Elektronikktilkobling til en PC?(97)
Hva kan diskuteres i "Fysikklæreren"?(97)
Selvmotsigelser i fysikkundervisningen?(97)
Faglige og pedagogiske grunner for en ny fysikkmodell
(96)
Atomforståelse hos elever(94)
En innføring i kosmologi (85)

Begrepsforståelse
Noen  analoge frekvenser
Noen digitale frekvenser

mer er planlagt ..

 

 

Kommentarer og spørsmål mottaes gjerne til:
 

 

 

  Naturfagundervisning

 -Endel begrep og verdier er vanskelig å fatte om man mangler referanseverdier
-Endel forhold er vanskelig å forstå fordi det kreves oversikt i stedet for dybdekunnskap
-Andre ting er vanskelig fordi noen informasjonskilder ikke skiller mellom fakta og spekulasjoner

Realfagkrise - vi trenger en ny fysikk!

Mange opplever at fysikk er vanskelig og uaktuell. Årsaken kan være at de som har utviklet den tradisjonelle fysikkundervisningen har vektlagt en teoretisk tilnærming basert på noen ufornuftige og vanskelige dogmer (kvantemekanikken og relativitetsteoriene som også kalles moderne fysikk) framfor en praktisk tilnærming basert  på noen enkle og velprøvde grunnprinsipp (klassisk fysikk). Om noen er uenige så langt, så kan årsaken nettopp være tradisjonell fysikkundervisning som gjør at man blir avhengig av hva "eksperter" har sagt og ikke selv er i stand til å vurdere alternative forklaringsmodeller fordi man er blitt inndoktrinert til å tro at fornuften er ubrukelig når man skal forstå naturen. Fysikkundervisningsopplegget som vi her har kalt ny fysikk, er et forsøk på å gjeninnføre fornuften som grunnlag og enkle aktiviteter med enkelt utstyr (ikke svarte bokser) som metode for å skaffe seg en fysikkforståelse som i neste omgang kan brukes til å forstå, bruke og utvikle den teknologien vi omgir oss med.

Desember 06
Erling Skaar