Debatt om naturfagundervisning

 

Teknologi og design - en styrking av naturfagene eller en trojansk hest? Erling Skaar (12.05)
Noen tanker om sammenhengen mellom Naturfag og Teknologi og Design

Bør vi bare stiltiende akseptere at forfatterne av L06 reduserer det faglige innholdet i Naturfaget til litt generelt prat? Erling Skaar (12.05)
En liten analyse av hvilke forandringer som er gjort i naturfagplanen fra en faglig synsvinkel.

Lærarane har ikkje nytte av pedagogikken Basert på intervju med Atle Måseide (4.05)
Kan det tenkes at lærerutdanningen hadde blitt bedre om man fjernet pedagogikken og konsentrerte oss om hvordan man skal undervise fag? Vi har her kopiert en spenstig reportasje fra
Vikebladet Vestposten i 2005 hvor Atle Måseide kommer med endel sterke påstander som egentlig virker rimelig godt underbygd for oss som har sluttet å tro at pedagoger kan løse problemene i skoleverket.

Integrert undervisning ? dømt til å mislykkes? Et forsøk på en analyse. Bjørn Håland (05)
En faglig kommentar til ulike forsøk på å integrere naturfag med andre fag i såkalt tverrfaglig undervisning. På samme måte som lapskaus er sammensatt av mange ingredienser er også naturfag satt sammen av flere fag, men så lenge det er en naturlig indre sammenheng er alt ok. Men om vi i tillegg blander oppi desserten vil nok endel takke nei og det har også vært en vanlig reaksjon fra naturfaglærere når noen prøver å blande inn andre fag. Det finnes ingen forskning som viser at elever lærer mer i såkalt tverrfaglig undervisning, men det er kanskje for optimistisk å forvente at pedagoger og politikere vil høre på hva naturfaglærere selv mener om dette.  (http://www1.his.no/vit/lu/b-haaland/PDF-filer/IntUnd05.pdf)

Naturfaga i skule og samfunn Kåre Heggen (03.04)
Kopi av en artikkel i Sunnmørsposten som er karakteristisk for mange tilsvarende bekymringsmeldinger i ulike fora. Artikkelen gir en typisk beskrivelse av situasjonen også etter at kunnskapsløft ble fremstilt som løsningen. Alle synes å være enige om å satse på naturfag, men har kunnskapsløftet svart til forventningene?

NSM - begynnelsen til slutten for naturfagene? (01)

Faglighet eller tverrfaglighet i norsk lærerutdanning? (99)

 

pMange er enige om at Norge har hatt en god skole, men når mange av de erfarne lærerne fra den tiden skolen fungerte, setter spørsmålstegn med innholdet i L06 og gjennomføringen av  kunnskapsløftet, er det kanskje på tide å slippe til noen motforestillinger............K

Om det er sant at det er ulike skrivebordspedagoger med minimal erfaring fra skoleverket som står bak de ulike skrivene i tilknytning til kunnskapsløftet, så er det viktig at også lærere og andre som har omsorg for ulike fag får slippe til med sine meninger..... eller bør vi helst bare akseptere alt som noen hevder er basert på forskning?

Det kan av og til være nødvendig å sette ting litt på spissen, for at folk skal skjønne hva det dreier seg om. Artiklene til venstre var et forsøk på å få til et debattforum hvor lærere og andre som er interessert i naturfagunderisning kan utveksle meninger, men initiativet ble motarbeidet av ledelsen ved HVO, og når disse artiklene er dukket opp igjen i et annet fora hvor HVO-ledelsen ikke har redakøransvar, så er det fordi noen mener at det er nødvendig at noen taler naturfagets sak om det skal overleve i framtidens skole.  

 
Figurtekst:
Når også vektstangsprinsippet er fjernet fra lærerplanen i den siste versjonen, hva slags fagkunnskap er det da man tenker å bruke for å løfte det faglige nivået i norsk skole?