Lys & Stråling - strukturutkast

I første omgang har vi her skissert 3 emner som vi mener det kan være nyttig å dele strålingsemnet opp i og om noen ser uheldige sider ved denne strukturen er vi glade for tilbakemeldinger.

1 Atom, radioaktiv stråling

I tillegg til litt generell innføring i atomets oppbygging, har vi med tema som fisjon, fusjon, ulike typer radioaktiv stråling og biologisk virkning.

2 Moderne fysikk (rel. kvante.)

Dette er et forholdsvis fjernt emne som det er vanskelig å undervise i grunnskolen og derfor har vi nedtonet dette emnet ded HVO, men vi har prøvd å få fram den prinsipielle forskjellen på kvantemodennen av lys (til venstre)  og den klassiske elektromagnetiske modellen av lys som er vist til høyre.

 

3 Lys og optikk

    
Lys og optikk har tradisjonelt vært et forholdsvis stort emne i skoleverket og naturlige emner er da refleksjon, bryting (før muspeker over figur ove til venstre) , spredning, luftspeiling, fargeblanding, optikk og interferens. De siste bildet er da  tatt via en CD-plate og viser hvordan vi enkelt kan vise at hvitt lys består av ulike farger.