HustakRop -en ny port til nettsida UnderstandAll

bygget på et nytt grunnprinsipp:

Bedre å legge ut noe, enn å vente til det blir perfekt.

Sist oppdatert: 26/12.2020

Den er forhåpentligvis mitt siste store steg på "den nye veien" etter at jeg som 17-åring tilbake i 1973, etter et uhell hvor jeg var like hel etterpå, sa til Gud at han skulle få bruke livet mitt. Jeg forstår godt at de som leser det som etterhvert kommer på denne nettsida kan bli skeptisk til at det jeg skriver her kan være fra Gud slik jeg vel egentlig påstår.

For om mulig å gi et bredere grunnlag å vurdere sannheten i ulike påstander, så er målet også å gi en liten innføring i mitt bakenforliggende liv . Dette vil da kommer under det jeg kaller JuleBrev. Tilbake til ca 2005 er så julebrev hvor jeg har oppsummert året som gikk, sentrale, men planen er å fylle på med bilder/figurer og andre typer tekst og på den måten prøve å få fram hvorfor jeg tenker som jeg tenker.

En annen grunn til at jeg nå har frimodighet til å legge ut ting på nettet, er årets store begivenhet på Øksendal som jeg kaller HageSpelet2020, som jeg også opplevde at Gud ba meg om å lage. Utgangspunktet var da (1)en fin hage som jeg hadde arvet, (2)diverse oppsaget tømmer og "diverse ferdige halvfabrikata" og (3)historia om gullringene fra Øksendal som jeg hørte fra onkel Josef før han døde i 1995. Disse tre "tingene" manglet på en måte (4)en "gjerning" for at de skulle bli "nyttig også for andre". I min tid som lærer og søndagsskolelærer har jeg prøvd å lage enkle historiske fremføringer sammen med barn. Siden det var så mange kjekke barn i området som fikk færre tilbud til sommeraktiviteter på grunn av et lite virus (Covid19), så tenkte jeg at om de ble aktivisert her hjemme, kunne de samtidig lære noe om OlavTrygvason. Han er kjent for å ha "kristnet Norge" og jeg tenker at han er den viktigste enkeltpersonen som gjorde Norge til et godt land å bo i. (5)Når så også barna ville være med og foreldrene støttet prosjektet, var det da ikke noe vei tilbake. Min opplevelse var da at Gud velsignet HageSpelet, og derfor har  jeg her (6) lagt ut en lenke til en "internettfremvisning" av spelet for de som ikke fikk med seg den ene forestillingen som har vært. Men jeg tenker vel også at barna som var med vil ha glede og nytte av å se spillet "utenfra". Dette er da min takk og anerkjennelse til dem sammen med hilsenene: God Jul og  Vi var flinke!!

 om Betlehemstjerna2020 som beskøkte vår verden på mandag 21/12 2020 bak skyer så ingen i Norge sannsynligvis så den.

Hovedmålet til denne sida er imidlertid å forstå den tida vi lever i. Nøkkelen er da så langt jeg forstår at vi forstår Bibelen og da spesielt den siste boka i denne!


Historiens 7 tidsperioder

Erling Skaar 1996-2020 (uferdig)


Historiens 7 lysestaker

 Erling Skaar 1996-2020 (uferdig)


Det store puslespillet om begynnelsen
Erling Skaar 1991 2001 2020
(uferdig)


Guds 12 sønner
(etter 2020 må alt redigeres
- kommer seinere)

 

  7 tidsperioder (bibelforståelse) 7 lysestaker (bibelforståelse) Det store puslespillet om begynnelsen: Innledning 1.brikke Fossiler- hvor? (naturforståelse)

fire hefter om elektrisitet og magnetisme fra 1990-tallet som da er "litt tilpasset" et forbud som kom i 1996: (menneskeforståelse/pedagogikk)
Statisk elektrisitet Magnetisme Elektrisk strøm Elektromagnetiske vekselvirkninger(induksjon)

 ...mer vil komme når jeg blir ferdig med å reinskrive det som er nevnt her...

 


 

Keyword for access to other documents /
Nøkkelord for tilgang til andre dokument:

Main subjects/hovedemner:

The model (

Naturfagundervisning()

Perspektiv (debatt..) ()

PC tips(/)

Kreasjonisme -
skapelse eller evolusjon()

 

Bibelen -
menneskeverk eller..()

This list shows planned links which will be activated when the documents are prepared for publication./
Denne listen viser planlagte lenker som vil bli aktivert når dokumentene er klargjort for publisering.

 

Mail address: 

  
Cannot read both texts?

 

Erling Skaar, Norway

 

Understand All

- a web site for people who seek the truth

People gain influence by making other people believe what they say. Scientists have succeeded to describe the world in a so complicated way that most people find it easier to just trust the so called experts than to think for them self.

Nature and the mind of man is indeed very complex and no people will ever understand all details, but we believe that there are some basic principle in our world which will lead us to a general understanding of it all. The main difference between this understanding, and what we can call modern understanding, is connected to what we expect knowledge to be.

According to modern philosophy, it is ok and may be also preferred by many scientists to believe that nature is paradoxal and contain contradictions.  This means that they can get more money to solve new mysteries which mostly is a consequence of their own problematic theories.  As long as it is accepted that there are no need to unify the explanations of nature, each group of scientist may build up their own theories without expecting critical questions from other scientists and knowledge become segmented in stead of unified.

The alternative philosophy of understanding nature is that there have to be one truth behind one nature and we should therefore not accepted an explanation before it is free from internal paradoxes and also may be verbalized in a way that most people may understand it.

Under construction

6. December 2006 Erling Skaar