^EvangelieSenterBoka (PDF-utgave m/besifring)

027All min fortid er forbi

036Barnetro
108 Bibelen forteller meg
074Bortom gyll'ne sol
89Blott en dag

87 De kommer fra øst og vest
90 Deg være ære
22 Da Jesus satte sjelen fri
118 Da jeg mitt liv til Jesus gav
98 Den høyeste
77 Der vandrer en i Judeas land
57 Det enda som bär
71 Du er innbudt til bryllup
8 Det finns en kilde
9 Det fins et navn
3 Det skal komme en dag
54 Det skjer igjen
44 Du har hørt om lille Moses
62 Dypt i synd jeg sunket var

135 Fader du gjør det igjen
75 Fylt med fryd og sang

52 Gjennom alt
138 Gud er på tronen

34 Han grep meg
136 Han har makt
86 Heller ikke jeg fordømmer deg!
78 Hver dag i fra deg
53 Han ger mej kärlek
31 Han tek ikkje glansen av livet
17 Han er min sang og min glede
92 Himmelporten
46 Himmellosen
48 Hjemme i himlen
26 Hvilken venn vi har i Jesus
128 Hele himmelen er åpen

 

11 I den stille klare morgen
110 I går i dag til evig tid
7 I skyggen av det korset
69 I Herrens händer
16 I dag begynner resten av ditt liv
21 I himlen er det mange ting

100 Jag skall alltid prisa namnet Jesus
24 Jeg aldri har angret
85 Jeg hører susen av regn
117 Jeg kan aldri, aldri glemme
146 Jeg løfter mine øyne opp til fjellene
51Jeg skuer i det fjerne!
19Jeg søkte en tid etter lykke
68 Jeg så en have
38 Jeg vet et land
79 Jesus dekket har et bord
2 Jesus har frelst min sjel
132 Jesus jeg trenger deg
12 Jesus, la meg knele ned
105 Jesus min frelser er øm og kjærlig

30 Kjenner du det skjønne Jesu navnet
119 Kjære Jesus, min Frelser og Herre
28 Kom som du er til din Frelser

81 La meg få høre om Jesus
97 La oss alle
94 Led meg på veien
88 Løftene kan ikke svikte

 

151 Store og mektige

99 Makten är i Jesu händer
66Min Jesus lever
32Min stund pa jorden

82 Navnet Jesus
137 Nå vil jeg tilbe min Gud
50 Nåde over nåde

122 O, Jesus, du som fyller alt i alle
65 Ovan der

29 På en høyde langt borte

64 Räck mej din hand

83 Salige visshet
91 Se etter meg
1 Send bud på ham
39 Ser du din frelser på korset
25 Skjønne morgen
35 Snaren er sønder
58 Som en herlig Guddomskilde
121 Sorgfull så ofte i verden jeg var
37 Syng evangeliet om Jesus

59 Ta hele verden
56 Takk for Golgata
6 Takk, O Jesus
47 Til den stad jeg er pa vandring

20 Undervare land

123 Ved dagens gry Maria
41 Ved Jesu føter ei stille stund
18 Vi bor ei her
23 Vi ska fara bortom månen
139 Vi tilber deg vår Konge

113 Å du kjære Golgata
107 Å, hvor herlig det er
42 Å, kom la oss lovsynge Jesus
43 Å, store Gud


1 Send bud på ham
1. GSend bud på ham, som heter Jesus DKrist, som frelse kan, å D7lege sjelens Gbrist,
han som av Gud ble G7sendt til jorden Cned, send bud på Gham, å Dsjel, og du får Gfred.

2. Send bud på ham, når hjelp du trenger til, Er dagen mørk, han lyse for deg vil.
Når ingen utvei du kan øyne mer, send bud på ham, som også da deg ser.

3. Send bud på ham, når vantro gjør deg svak, En stund med ham og tvilen slipper tak.
Når tro på alle ting du mistet har, send bud på ham, og vent til du får svar.

2. Send bud på ham, når hjelp du trenger til, Er dagen mørk, han lyse for deg vil.
Når ingen utvei du kan øyne mer, send bud på ham, som også da deg ser.

3. Send bud på ham, når vantro gjør deg svak, En stund med ham og tvilen slipper tak.
Når tro på alle ting du mistet har, send bud på ham, og vent til du får svar.

4. Send bud på ham, når sorgen trykker deg, Alt håpløst er, du finner ingen vei.
Når ned i tåredalen du må gå, send bud på ham, og hjelpen vil du få.

5. Send bud på ham i gledens skjønne tid, når alt går med og lykken smiler blid.
Når dagen heller og det lir mot kveld, send bud på ham som alle ting gjør vel.

6. Til sist han selv vil sende bud på meg, og sjelen min han henter hjem til seg.
Da aldri mer jeg trenger sende bud, for jeg er evig hjemme hos min Gud
Tekst og melodi: K. Odinsen og O. Jakobsen.Evangelietoner:457  ^

 

 

 

2 Jesus har frelst min sjel
1. EJesus har frelst min E7sjel, Aallting er nå blitt vel,
Efrigjort og glad med et blikk på det blødende H7lam.
EPrøvde å få det E7til, menn Amere så gikk jeg vil,
men jeg er Erik, jeg er frelst, med et H7blikk på det blødende Elam.

2. Tiden den nærmer seg, han komme skal igjen,
si, er du rede min venn, er din synd slettet ut med hans blod
Dommen Han bar på seg, straffen han tok for deg,
du kan bli rik, ja, bli frelst, med et blikk, på det blødende lam.

3. Fred i mitt hjerte nå, sorg og synd måtte gå,
jeg har fått fred i mitt sinn, mens verden raser omkring meg.
Rykter om krig i øst, men Jesus han er min trøst.
Jeg er blitt rik, jeg er frelst med et blikk på det blødende lam.
Tekst og melodi: Finn Arne Lauvås ^

 

 

 

3 Det skal komme en dag
GDet skal komme en dag, da all smerte vil bli glemt,
ingen Dtordenskyen D7mer, ingen Gtårer der vi G7ser.
Alt er Cfred og evig Cmvår i det G7land hvor Herren Emrår.
Hvilken Amunderfull D7dag det vil Gbli.G7

Slutt er sorg og besvær, ingen byrder bæres der,
ingen sykdom og nød, ingen skilles skal ved død,
og for evig skal vi bo, hos ham som bygget frelsens bro.
Hvilken underfull dag det vil bli.

For den hellige Gud, kneler lammets skjønne brud,
uten lyte og plett, i rettferdigheten kledd,
for i glemselens hav deres synder fant sin grav.
Er din synd slettet ut, kjære venn?
Tekst og melodi: Dallas Holm / Jim Hill. US2 ^

 

 

 

6 Takk, O Jesus
1. ETakk, O Jesus, at med deg jeg her får H7leve,
takk at du av miskunnhet har åpnet Evei.
Jeg har mottatt Åndens kraft til sjel og H7legem,
jeg vil gi all pris og ære, Gud, til Edeg.

2. Takk, o Jesus kjær, at løftene de holder,
intet kan vel rive meg ut av din hånd.
Du har gitt langt mer enn jeg nu her kan fatte,
jeg er bundet fast til deg med evig bånd.

3. Jesus, han har ingen bolig bygd med hender,
nei, han lever i hver sjel som på ham tror.
Hver en synd og sykdom han til glede vender,
for han er gitt all makt i himmel og på jord.

4. Vil du motta Jesu underbare nåde,
vil du kjenne at hans navn er kjærlighet?
Vil du kjenne pinseilden i ditt hjerte,
kom og motta hva han gir av miskunnhet.
Tekst og melodi: Elin Skårdal. ^

 

 

 

7 I skyggen av det korset D
1. ESå titt mine E7tanker til AGolgata Egår
hvor hvile og #Cmstyrke i #Fsjelen jeg H7får.
EI blant når jeg E7tynges av Asorg og beEsvær,
jeg løper til korset, den H7plass er meg EkjærE

2. Se, smertenes mann tok min synd og min skam,
i hjertet der høres en lovsang til ham.
For synden som tynget meg, hver dag, hvert sekund,
li bar han på korset, og jeg jubler hver stund.

3.Mitt liv er nå skjult i hans vunder og sår,
innfør Guds åsyn frimodig jeg står.
Om verden omkring meg i uro forgår,
her på Golgata høyden så sikker jeg står.
Tekst og melodi: Wiggo Abrahamsen. ^

 

 

 

8Det finns en kilde
1. En Gkvinne Dkom til Gbrønnen, for å få sin H7krukke Cfylt
Hennes Amliv var helt forD7feilet, og hjertet fylt av GsyndD7.
Der Gfikk hun Dmøte GJesus, som sa: Din H7synd jeg Cser
Men Amdrikk av livets Dkilde, du Amtørster Daldri GmerD7.

2. Det kom en lyd fra hunlen, lik en storm som drar forbi
Det fylte hele rommet, og gav dem mot og fred
Ånden skulle komme, som profeten hadde sagt
Fra dypet av ditt hjerte, skal kilden strømme frem.
Tekst og melodi: David & Max Sapp. ^

 

 

 

9Det fins et navn
1. DDet fins et navn jeg Gelsker over Dalle,
Et navn som Alever når de andre Ddør.
Om verden vil oss Gbare dårer Dkalle,
Det navnet Adog så lykkelig meg DgjørD7.

2. Det skjenker trøst i sorgens dystre stunder, i
Når alt er natt og sol ei skinner mer.
Når det ser ut som alle ting går under,
det gir meg håp, og lys igjen jeg ser.

3. Det navnet lever og skal alltid leve,
Når man om andre navn ei mere vet.
Når verdens glans og prakt ei finnes mere,
Da skal det stråle i all evighet.
Tekst og melodi: Oscar C. Eliasson. ^

 

 

 

11 I den stille klare morgen
1. EI den stille, klare E7morgen som når Adagen travlest Eer,
og ved soleglad med #Fkveldens milde H7vind.
I den Etause midnattsEtime, og ved Amånens bleke Eskjær,
jeg vil lytte etter H7lyden av hans Etrinn.

2. Jeg har hørt hans trette trinn på Galileas fjell og vang,
og ved Kedron da han gikk i hagen inn.
Sett ham sorgbetynget vandre opp til Golgata sin gang,
og følt sorgen under lyden av hans trinn.

3. Se, han kommer, han som alle tiders floker løse kan,
fredens morgen uten skyer bryter inn.
Ja, han kommer, å, min sjel, og setter alle ting i stand,
jeg vil lytte etter lyden av hans trinn.
Tekst og melodi: H. A. Tandberg. ^

 

 

 

12 Jesus, la meg knele ned
1. EJesus, la meg knele ned ved H7foten av ditt kors,
Der du for all min synd uskyldig Eled.
Drept som en forbryter, møtt av H7latter og forakt,
Til, mennesker du ville gi din EfredE7.

2. Jesus, la meg følge dine fotspor her på jord,
Og spre litt fred og glede på min vei.
La mitt liv bli ledet av den and som i meg bor,
Så jeg kan være veiviser for deg.
Fjern min stolthet, vis meg andres nød,
Og minn meg om din kjærlighet og død.
La meg følge ditt eksempel, lær du meg å be,
Og la meg stråle av din kjærlighet.

3. Jesus, la meg se din seier over syndens makt,
og vite at for meg du seiret har.
La mitt indre fylles av din kjærlighet og kraft,
så intet denne seier fra meg tar
Livet mitt er rikt når du er med,
og enda bedre blir min evighet.
Da skal jeg med deg få være hos vår Fader kjær,
Som lys og kjærlighetens fylde er.
Tekst og melodi: Torleif Rud. ^

 

 

 

16 I dag begynner resten av ditt liv

1. EMange mennesker sier hvor er #Ftiden min blitt av.
De #Fmstår og ser H7tilbake på de Egode år som H7var.
Men Ehusk at tiden bak deg
kommer #Faldri mer igjen.
Men #Fmtiden som er H7foran, hva med Eden.

2. Nå i dag sier Herren er den rette tid for deg,
til å velge livet, til å gå den rette vei.
Så gi deg helt til Jesus,
bruk den tid du har igjen.
Til å leve helt for frelseren.
Tekst og melodi: Arnold Børud.

17 Han er min sang og min glede G
1. GJeg kan minnes en Ctid i Gmørke,
uten mening Dlevde jeg Gda.
Men sa hørte jeg Crøsten av GJesus,
som vil vise den Dvei jeg skal Ggå.

2. Etter den ytterste dagen,
i det nye Jerusalem,
da bøyer jeg meg ned for Jesus,
og Han sier: Velkommen hjem.
Tekst og melodi: Frasier.S.O. Pelle O. Karlsson. ^

 

 

 

18 Vi bor ei her
1. CVi bor ei Dmher, vi Ger jo bare Cgjester,
en liten Dmtid på Greisen til var CvennC7.
La ingenFting, o Gud, mitt hjerte Cfeste,
og hindre Fferden til mitt Grette Chjem.

2. Hva gjør det vel om reisen er besværlig,
den varer blott en liten, liten tid.
og siden skal så meget mere herlig,
Guds salighet og glede for oss bli.

3. Du ser pa meg, du undres, kan jeg være,
et barn av Gud, en Jesu Kristi brud?
Men, akk, du ser jo bare reisedrakten,
du har ei sett min skjønne bryllupsskrud.

Men så engang når døden har avtaget
det siste plagget av min reisedrakt,
da når mitt hjerte siste gang har slaget,
og når mitt øyes lys er blevet slokt.

5. Da skal jeg selv som selve solen skinne
langt mer herlig enn dens middagsglans.
Når Jesus samler meg med alle sine,
da skal jeg evig, evig være hans.
Tekst og melodi: Leonard Gudmundsen. ^

 

 

 

19 Jeg søkte en tid etter lykke
1. EJeg søkte en tid etter H7lykke, og fred for min fredløse Esjel
Men glede og H7lykke jeg Afant ei, før Ealt med min H7Gud ble Evel.

2. Jeg søkte blant ungdom i verden, i prøvelsens stunder et sted
Jeg uhjulpet vendte tilbake, og tung var min bitre nød.

3. En dag jeg ved korset meg bøyde, min nød jeg til Frelseren bar
Han frelste mitt fredløse hjerte, det var nåde så underbar.

4. Nå er jeg en fremmed på jorden, mitt hjem oppi himmelen er
Der skal jeg nå salig få skue, min frelsermann Jesus kjær.

 

 

 

20 Underbare land E
1. CÅ, jeg vet et land langt fra jordens storm og Ggys
med en herlig G7strand strålende i sol og Clys.
Å, jeg lengter C7dit - til Guds Cstad, Jerusalem,
CI mitt evige Gtrygge Chjem.

2. Nå i tro jeg ser dette underfulle land,
alt fullkomment er på den solbelyste strand.
Ofte tanken flyr bort fra jordens sorg og lyst,
hjem til himlens skjønne kyst.

3. Jeg en fremmed er her i sorgens mørke dal
og mitt hjem er der i Guds rike frydesal.
Blott en liten tid her i mørke, kamp og strid,
siden fred til evig tid.

4. Havets ville brus da skal bli et minne blott.
I min Faders hus også jeg min del har fått.
Ja, jeg skynder frem gjennom sorger og besvær.
Pris skje Gud - snart er jeg der!
Tekst og melodi: Trad. K. Johnsen. ^

 

 

 

21 I himlen er det mange ting
1. E I himlen er det mange ting jeg H7lengter å få se,
av skjønnhet som alt annet overEgår.
Men når jeg når det landet og i H7herlighet fremstar
Jeg ønsker å se Jesus først av Ealt.

2. Jeg lengter skue perleporten, gater av rent gull.
Jeg lengter se hver bolig, liten, stor.
Se livets tre og floden som er klar som rent krystall
Men jeg ønsker å se Jesus først av alt

3. Jeg lengter møte kjære som meg venter på den strand,
vi minnes ei den tid vi var på jord.
Jeg lengter møte dem som gikk forut til livets land
Men jeg ønsker å se Jesus først av alt.
Tekst og melodi: J. W. Peterson. ^

 

 

 

22 Da Jesus satte sjelen fri
1. GDa Jesus satte Csjelen fri brøt lyset Gfrem pa livets DstiD7
og da jeg Gfikk ham Cselv å se, jeg glemte Gjordens Dsorg og GveG7.

2. Så fjern Guds himmel syntes meg før Jesus åpenbarte seg
men nå har han den brakt så nær, at himlen i mitt hjerte er.

3. Hva gjør det da om her pa jord i hytte eller slott jeg bor
er dagen skyfull eller klar hvor Jesus er, jeg himlen har.

4. Å, dype fred, a, stille ro Gud selv vil i mitt hjerte bo
å leve det, er Kristus her og døden meg, en vinning er.
Tekst og melodi: C. F. Butler.Evangelietoner 26 ^

 

 

 

23 Vi ska fara bortom månen F
1. G Uti dessa siste dagar har man Dbårjat att pa nytt,
bygga upp ett D7Babelstorn, ja mangen Ghar sin hjfirna brytt.
Får att komma upp till G7månen eller Gmåjligen till Ammars,
har man Dkastat ut miljoner, se da D7har man råd Gbevars.

2. Da behåvs ei bårraketer, sputnik ej nådvåndig år
Når de frålsta låmna jorden, år det andens kraft som bår.
Astronauter, kosmonauter som har kretsat rundt i skyn
De skall sta dår med fårvaning finfor denne store syn.

3. Såg min van som hår har lysspat, har du ordnat med ditt pass
Eller tanker du ei långre ån till manen eller Mars.
Om du lammar dej i Jesu hånder nu min kåre van
Får aven du bli med pa resan, hem til himmelen.
Tekst og melodi: Carl Öst. ^

 

 

 

24 Jeg aldri har angret C
1. C Uti mitt hjerte toner Fsangen, alt siden CJesus frelst min sjel
Jeg aldri har Gangret, pris skje G7Gud at jeg tror på Hans CnavnG.
For han har Creddet meg fra Fdøden, jeg er ei Cmer en syndens trell.
Jeg aldri har Gangret, priskje G7Gud at jeg tror på Hans CnavnC7.

2. Mitt hele hjerte fylt av fryd, for Hans kjærlighet så stor!
Jeg aldri har angret, pris skje Gud at jeg tror på Hans navn.
Og Han har lovet meg et hjem i himmelen, der jeg skal få bo.
Jeg aldri har angret, priskje Gud at jeg tror på Hans navn.

3. Han selv meg leder med sin Ånd og jevner den sti der jeg skal gå.
Jeg aldri har angret, pris skje Gud at jeg tror på Hans navn.
Jesus er med meg og jeg vet at kraften Han gir, bevarer nå.
Jeg aldri har angret, priskje Gud at jeg tror på Hans navn.
Tekst og melodi: Albert E. Brumley. Svensk oversettelse: Einar Ekberg. ^

 

 

 

25 Skjønne morgen E
1. GSkjønne morgen når den frelste G7skare, Cløftes mot Gsky
Gud i evighet skal oss Embevare, GiDstaden Gny.

2. Vi er kun en liten stund her nede, på denne jord
Snart vil Jesus oss til himIen lede, hvor han selv bor.

3. Ofte kjenner vi den tunge byrde, som verden gir
Når vi møter sjelens gode hyrde, han oss befrir.
Tekst og melodi: Alfred E. Brumbley. Svensk tekst: Donald Bergagård.

26 Hvilken venn vi har i Jesus
1. EHvilken E7 venn vi har i AJesus Ealt han vet og alt Eformår
ETyngste E byrde han oss Aletter Enår til H7ham i bønn vi Egår.
H7Ofte blir vår fred EforE7styrret Asorg og Euro blir vår H7lønn
Enår vi E7ikke stadig Abringer Ealle H7ting til Gud i Ebønn.

2. Blir du fristet eller provet synes livets kamp deg hård
Aldri skal du miste motet når i bønn til Gud du går.
Selv om andre venner svikter aldri svikter deg Guds Sønn
All din lengsel kan han stille tal til ham om alt i bønn.

3. Er ditt hjerte fullt av uro tror du trengsler forestår
Jesus er den beste tilflukt når til ham i bønn du går.
Kan en annen venn du finne som Guds egen kjære Sønn
bær i gleden som i sorgen alle ting til ham i bønn.
Tekst og melodi: Joseph Seriven.Evangelietoner: 229 ^

 

 

 

27 All min fortid er forbi
1. EAll min fortid er forbi, min syndeskyld er glemt.
Den ble H7naglet fast til korset, i Eforglemselens hav er gjemt.
Jeg ser fremad, fylt av E7lengsel, fylt av Aglede i mitt sinn.
Men E å, for en forskjell, da H7Jesus kom EinnE7.

2. Det som før var en vinning, det akter jeg for tap,
det som før var en hindring, er av Jesus løftet av.
Alt mitt eget strev og møye ga ei fred i sjel og sinn.
Men a, for en forskjell, da Jesus kom inn.

3. I mitt hjerte var en redsel, frykt for evighetens Gud.
Hvordan skulle jeg ham møte, som en synder mot hans bud.
Alle andre var så glade, men den gleden var ei min.
Men å, for en forskjell, da Jesus kom inn.
Tekst og melodi: Ukjent. Trad. ^

 

 

 

28 Kom som du er til din Frelser
1. CKom som du Ger til din CFrelser
Gsmittet av G7vantroens Cdynn.
Blodet som Grant fra hans CsideAm
Crenser din D7sjel for all Gsynd.

2. Hvorfor da vente så lenge
borte fra livet i Gud.
Verden forfører ditt hjerte
kom og bli Frelserens brud.

3. Timene flykter så hurtig
aldri de kommer igjen.
Engang vil dødsflodens bølger
stanse din livsferd, min venn.

4. Tenk, når de skinnende porter
åpnes for bruden engang.
Tenk, når var Frelser oss favner
hjemme blant englenes sang.
Tekst og melodi: T. B. Barrat.Evangelietoner: 346. ^

 

 

 

29 På en høyde langt borte
1. A På en høyde langt A7borte sto Dengang Hmet kors
symEbolet på E7smerte og AskamE7,
hvor all Averdens misA7gjerning og Dskjensel og Hmdom
ble Elagt på Guds E7hellige ALam.

2. Å, det eldgamle kors, sa foraktet det er
det på meg har slik dragende makt.
for Guds hellige Sønn det i lydighet bar
da det tungt på hans skuldre ble lagt.

3. På det eldgamle kors ser jeg Kristus så skjønn
håp er livet, mitt håp og min del.
På det korset han led da til rette han sto
for min synd, for å redde min sjel.

4. Jeg vil aldri forlate det eldgamle kors
jeg med glede vil bære dets skam.
Og en dag han meg kaller til herlighet stor
hvor jeg evig skal være hos ham.
Tekst og melodi: George Bennard.Evangelietoner: 434 ^

 

 

 

30 Å, kjenner du det skjønne Jesu navnet
1. EÅ, kjenner du det E7skjønne Jesu Anavnet#Fm,
H7som til frelse Gud oss Egav.
Hans pris er sunget E7ut i hele Averden#Fm,
H7over alle land og Ehav.

2. Det navnet stråler som en morgenstjerne
gjennom jordens nød og natt.
Det skjenker mot og øker håpets lue,
der den nå er svak og matt.

3. Det bringer himmelsk fred til kvalfylt hjerte, hele livet blir så lyst
når byr at vind og bølge må bli stille, når det stormer i mitt bryst.

4. Når alle andre navn engang må vike, Jesu navnet står som fjell.
Dets purpurglans skal hele evigheten, lyse med sitt strålevell!
Tekst og melodi: Allan Tõrnberg.Evangelietoner: 577 ^

 

 

 

31 Han tek ikkje glansen av livet
1. EHan tek ikkje glansen av H7livet, den #FmFrelsar som H7kallar på Edeg.
Fyrst då kan for E7alvor du Aleva, #Fmnår Ehan får deg H7fylgja på Eveg.
Fyrst då kan for Ealvor du Aleva, #FmNår Ehan får deg H7fylgja på Eveg.

2. Du høyrer dei dårande røyster, som lovar deg gullglim og glans.
Men ingen legg lys over vegen, som Jesus og kjærleiken Hans.
Men ingen legg lys over vegen, som Jesus og kjærleiken Hans.

3. Han hjelper i brattaste bakkar, og stydjer når vegen vert smal.
Han signar dei sollyse sletter, og lyser i dødsskuggens dal.
Han signar dei sollyse sletter, og lyser i dødsskuggens dal.

4. Han fører deg frelst over fjorden, heilt fram til den himmelske strand.
Når døden sin brottsjø du møter, vil Jesus dra båten i land.
Når døden sin brottsjø du moter, vil Jesus dra båten i land.

5.Han tek ikkje glansen av livet, han gyller din morgon og kveld.
Og opnar ei dør til dei salar, der æveleg høgtid du held.
Og opnar ei dør til dei salar, der æveleg høgtid du held.
Tekst og melodi: Trygve Bjerkreim.Evangelietoner: 176

 

 

^

32 Min stund pa jorden D
1. GMin stund pa jorden G7vil jag ge dei, CJesus -
for G segern som du vann pa GolgaDta.
Ggrund av den år G7all min synd forClaten.
Av det Gliv du Cgav mei Dlever jag i Gdag.

2. Min våg blir finte alltid lått att vandra.
Den kamp jag har att Umpa kan bli hård.
Men når det blir får svart, då finns du hos mej.
Och du tar mej timt och varligt i din verd.

3. Min stund pa jorden ger mej ingen vila,
sa menga har ju misset det du sa,
men Herre, nåra dej det blir så viktigt,
att få peke pa din kårlek var je dag.
Tekst og melodi: Ingamay H6rnberg.

 

 

^

34 Han grep meg
1. A7Før var livet fylt av Duro, Agav meg bare dager DgråD7.
GMen en dag jeg møtte DJeHmsus, og Aalle ting forandret ,jeg Dså.

2. Nå er livet fylt med mening, glad jeg tjene Herren vil
alt til Jesus overgir jeg, og gjør hva han bestemte meg til.

3. Du som går på syndens veier, ikke vet hvordan det går
Husk at Jesus har all seier, Han hjelper deg så himlen du når.
Tekst og melodi: W. J. Gaither. ^

 

 

 

35 Snaren er sønderD
1. GVet du hvorfor Jesus Ckom til denne verden?
GVet du hvorfor Jesus ble salvet av DGud?
GSyndere blir tilgitt, de Csyke blir helbredet,
fordi at Gsnaren er sønder Dog fuglen er Gfri

2. En kvinne hadde blodsott, hun rørte ved hans kledebånd.
Hun oppgitt var av leger, men ikke av Gud.
Herren gjorde under, det hendte på sekunder,
fordi at snaren er sønder, og fuglen er fri.

3. Johannes Evangelium, det 3. kapittel,
en mann som Nikodemus, var ei født på ny.
Han kom til han om natten, les Lukas 4. 18.
Vi ser at snaren er sønder, og fuglen er fri.

4. Den blinde satt ved veien, alt håp for han var ute.
Han ropte i sin nød: Jesus, du kan.
Hør hva Jesus svarte: Hva skal jeg gjøre for deg?
Vi ser at snaren er sønder, og fuglen er fri.
Tekst og melodi: Finn Ame Lauvås. ^

 

 

 

36 Barnetro
1. EHar du glemt din barneE7tro, i Afra hjemmets lune Ebo?
Kan du bede slik som #Ffør du alltid #FmbadH7
Gud, som Ehar oss småbarn E7kjær, se til Ameg som liten Eer,
da din mor vil føle H7seg fornøyd og Eglad.

2. Du har vandret vidt omkring, rundt om hele jordens ring
og i fjerne land forsøkt å lykken nå.
Du har grått så mang en gang, når du lyttet til en sang,
som du husket i fra hjemmets lune bo.

3. Som en seiler trygg i havn, var du i din moders favn.
Ømt hun kysset deg og sang om himlens land.
Hennes stemme var så varm, da du lå ved hennes barm.
Hun din framtid la så trygt i Herrens hånd.

4. Du blir lykkelig som før, om du åpner hjertets dør,
barneøyets tillit blir da atter din.
I fra høye himlers kor, lyder jubel ned mot jord,
når du ber din bønn med trygghet i ditt sinn.
Tekst og melodi: Gunnar Dahl. ^

 

 

 

37 Syng evangeliet om Jesus
1. GSyng evangeliet om CJeGsus,
så enkelt og Avarmt du forDmår.
GSyng om den nåde i CJeGsus,
som åpen for Dsyndere Gstår.

2. Syng evangeliet om Jesus,
det fjerner bekymring og nød.
Syng om det blod som kan rense,
og frelse fra synd og fra død.

3. Syng evangeliet om Jesus,
du sjeler kan vinne ved sang.
Syng om den frelse som frigjør,
og løser fra lenker og tvang

4. Syng evangeliet om Jesus,
forkynn dette herlige navn
Syng om den evige glede
som venter i himmelens havn.
Tekst og melodi: Johann Franck.Evangelietoner 492 ^

 

 

 

38 Jeg vet et land F
1. EJeg vet et land, et skjønt og herlig H7land
som ligger over ved den andre Estrand.
Jeg lengter dit, der E7er mitt rette Ahjem
det er Guds Estad, det H7ny JerusaElem.

2. I hunlens land skal ingen gråte mer
der fins ei sorg, ei sykdom der vi ser.
Se, alt det gamle _jo forganget er
og alt er nytt, for Jesus selv er der.

3. Den nye stad er skjønn og underfull
med jaspismur og gater utav gull.
Der renner livets flod så ren og klar
fra Guds og Lammets trone underbar.

4. Med skjønn musikk og himmelsk harmoni
vi priser Gud til frelsens melodi.
Og lovsangstoner stiger høyt mot sky
av frelste skarer som er født på ny.
Tekst og melodi: Torvid Pedersen. ^

 

 

 

39 Ser du din frelser på korset
1. ESer du din Frelser på korset, ser du den kamp han H7har,
ensom forlatt av alle, ja, av sin egen Efar.
Det var for mine synder E7at han på korset Ahang,
kun for å frelse Ever#Cmden #Ffra død og underH7gang.

2. Ser du de naglede hender, ser du hans sides sår,
se, kjære venn, som enda borte fra Jesus går.
Kom med din synd til Jesus, han som deg elsket så,
skynd deg å motta frelse, som du i dag kan få.

3. Skal vi i himlen få se ham, se ham som brudgom kjær,
da må vi vente dagen, for den er ganske nær.
Alle som på ham venter, inn gjennom porten går,
alle som her har funnet frelse i Jesu sår.
Tekst og melodi: Ukjent. Trad. ^

 

 

 

41 Ved Jesu føter ei stille stund
1. AVed Jesu føter ei stille Estund,
når orda Hmkjem frå E7hans eigen Amunn.
Når eg med DJesus åleine Aer,
då er det hugnad Eå leva Aher.

2. AKvar finst ein fagrere stad på Ejord?
Kvar høyrest Hmvisere E7sanningsAord?
Når eg med DJesus aleine Aer,
då ynskjer eg ikkje Emeire Aher!

3. Her må det tunge og vonde fly,
her vert eg alltid i striden ny.
Når eg med Jesus aleine er,
den største løyndom får løysing her

4. Sa lat då koma kva koma vil!
Eg veit den stad eg skal springe til.
Der eg med Jesus aleine er!
Kven kan då standa imot oss her?

5. Og snart så kjerne den stunda kjær,
då eg skal sjå honom slik han er.
Då eg med Jesus i himnlen er
og talar saman som aldri her!
Tekst og melodi: Matias Orheim. ^

 

 

 

43 Å, store Gud
1. AÅ, store Gud, når ydmykt jeg beDtrakter,
den jord du Askapte Eved ditt guddomsAord.E
Langt over Avår forstanddin visdom Dmakter,
og alt det Askapte Emettes ved ditt Abord.E

2. Når vinden suser over land og byer,
og blomster titter langsmed bekken opp,
og fugler synger under hvite skyer,
mens ekko høres fra hver furutopp.

3. Når jeg i Ordet leser om de under,
som du har gjort fra første Adams tid,
hvordan du nådig hjalp i tunge stunder,
og fridde ut ditt folk fra kamp og strid.

4. En dag skal sløret fjernes fra mitt øye,
og klart jeg ser hva her jeg sa i tro.
Da ringer himlens klokker i det høye,
og sjelen føres hjem til sabbatsro.

 

 

 

44 Du har hørt om lille Moses G
1. A Du har hørt om lille Moses ut i sivet, Du har hørt om unge Davids helteEmot
Du har hørt om Josefs drømmer i Egypten, og om Jonas som ble E7kastet over Abord.
Det fins mange, mange andre der i Bibelen som jeg gjerne ville A7skue i mitt Dsyn
Snart en dag så skal vi D7atter se dem Aalle, hvilket Emøte der i Asky'n!

2. Mange ting vi aldri mer skal kunne minnes, som den trette her ei mere skal få se.
Og for syndere skal ingen mer predike, som forkastet frelsens kall som her dem bøds.
Da skal ingen mere sørge sine kjære, nattlig bønnekamp for evig er forbi.
Alle engstelser og byrder er forsvunnet, hvilket møte det skal bli!

3. Der skal ikke noen tvilere bli funnet, og den kritiske skal ikke være mer.
Ingen klandrere oss mere skal forstyrre og den gjerrige skal heller ikke sees.
Der har en og hver Guds stempel på sin panne,
kledt i helhvitt brudeskrud hver sjel skal stå.
Ingen savnes som er kledt i bryllupskledning
hvilket møte vi skal få!
Tekst og melodi: Carl Øst. ^

 

 

 

46 Himmellosen D
1. EUten den E7himmelske Alosen Eombord,
tumlet min #Cmlivsbåt om#Fkring uten H7ror.
ETårnhøye E7 bølger om Abåten min Eslo,
omgitt av mørke H7alene jeg Esto.

2. Frådende bølger og hylende vind,
fylte mitt angstfylte hjerte og sinn.
Aldri et lysende fyrtårn jeg så,
evig fortapelse foran meg lå.

3. Nærmere, nærmere brenningens brus,
håpet om redning var sunket i grus.
Da kommer Jesus, den himmelske los,
entret min livsbåt, forandret min kurs.

4. Jesus utslettet min synd, mine feil,
ga meg en ny båt med ror og med seil.
Fremad jeg stevner mot himmelens strand,
snart er jeg fremme, snart går jeg i land.

5. Jesus, min Frelser, jeg lovpriser deg,
takk at du frelste en synder som meg.
Stormen har stilnet, mitt hjerte har fred,
losen fra himlen i båten er med.
Tekst og melodi: Reidar Holberg. ^

 

 

 

47 Til den stad jeg er på vandring
1. ETil den Astad jeg er på Evan#Cmdring,
#Fmsynd er H7alltid utenEfor.H7
ELivets Atre står der i Eblom#Cmstring,
#Fmder hvor H7roser aldri Edør.H7

2. Der j eg møter mine kjære
som i staden toget inn.
Venter på at jeg skal komme,
dit hvor roser aldri dør.

3. Prøvelser vi her får møte,,
satans snarer her forfør.
Ingen fristelser i staden,
der hvor roser aldri dør.

4. Snart jeg når den skjønne staden,
all min lengsel går nå dit.
Evighetens fryd meg møter,
der hvor roser aldri dør.
Tekst og melodi: Elise Jack Jim. Svensk tekst: Donald Bergagård. ^

 

 

 

48 Hjemme i himlen
1. EHjemme i E7himlen skal Aingen mer Egråte,
H7Herren skal #Cmselv #Ftørke tårene H7av.
EHjemme i E7himlen skal Aingen mer Esørge,
Aingen skal Edø eller H7legges i Egrav.

2. Hjemme i himlen er smertene borte,
ingen skal lide og pines som her.
Hjemmei himlen skal ingen mer klage.
Fullkommen glede skal fylle oss der.

3. Hjemme i himlen skal lovsangen tone,
mektig som havet når bølgene slår.
Hjemme i himlen blir alle ting nye.
Rene som Jesus om tronen vi står.

4. Lammet er verdig, ja lammet er verdig.
Han som ble slaktet og kjøpte oss fri.
Æren og takken skal hylle vår frelser.
Målet er vunnet og der skal vi bli.
Tekst og melodi: Leonard Gudmundsen. ^

 

 

 

50 Nåde over nåde D
1. ETil den stad jeg Aer på Evandring, snart så H7har jeg målet Enådd
evigheten Ada beEgynner, som av H7Jesus jeg har Efått.E7

2. Nu min sjel er full av lovsang, og mitt hjerte fryder seg
alt det gamle er forganget, nå .jeg går en banet vei.

3. Ja det roper halleluja, priset være Herrens navn
Han som var, som er, som kommer, Han skal stille hvert et savn.

4. Og jeg ønsker ham velkommen, for mitt hjerte elsker ham
jeg har kjent hans sterke armer, da han tok meg i sin favn.

5. Kun en liten stund til enden, i min ånd jeg det kan se
når vi reiser hjem til himlen, og hans trone vi får se.
Tekst og melodi: Arthur Aanensen. ^

 

 

 

51 Jeg skuer i det fjerne!
EJeg skuer i det E7fjerne, et Askjønt og herlig Ested
DerH7 bor min kjære Frelser, som #Fmga meg #Fhjerte H7fred.
Der Eskal jeg han få E7møte, og Ase han som han Eer,
H7og motta livets krone, som venter på meg Eder.

1. Jeg kan ei helt ut fatte, hva dette innebær
Men angsten før jeg hadde, den helt forsvunnet er.
Og blodet har meg renset, ja hvitere enn sne
Det skjedde hist på Golgata, der på det korsets tre.

2. Jeg elsker dette blodet, fra det Guds offerlam
som renset meg fra synden, og tok min skyld og skam.
Med nagler ble han festet, og eddik var hans drikk
Det var for deg og meg han led, da han i døden gikk.

3. Snart lyder Guds basuner, de døde først oppstår r
Og sammen skal vi reise, til hjemmet der vi når.
Så spør jeg deg du kjære, skal du da være med
og motta livets krone, i himmelens herlighet.
Tekst og melodi: Arthur Aanensen. ^

 

 

 

52 Gjennom alt #D

1. ELivet byr på problemer mange, har E7ofte gitt meg netter lange.
HmOg i blant jeg E7ingen utvei Akunne se.
AmMen igjennom disse stunder,
Ehar jeg kjent at #CmGud gjør under.
Og min #Fmtro på Gud, har H7vokst fra dag til Edag.

2. Jeg har vært på mange steder, har fått så mange gode venner.
Men tross det, jeg ofte føler ensomhet.
Men i disse tunge stunder,
fikk jeg se Guds store under.
Gjennom tro så får jeg være hans.

3. Jeg vil takke for de store høyder, takke for de dype daler,
og for alle stormer i mitt liv.
Om jeg ikke hadde møtt problemer
jeg ikke hadde sett hvordan Gud meg leder.
Og ikke skjønt hva tro på Gud formår.
Tekst og melodi: Andrae` Crouch. ^

 

 

 

53 Han ger mej kärlek

1.AJesus ger mej A7kärick, Dliv som aldrig Hmdör,
Enu har jag geE7menskap og Aglädje.E7
AHan har sett min A7längtan, DHan har hort min Hmbön,
EHan har förE7ändrat mitt Aliv.

2.Hår år jag en främling, himlen är mitt hem.
Å, jag längtar dit till min Fader.
Aldrig mers tårar, jag får se min vän,
Jesus skall hämta mej hem.
Tekst og melodi: Per O. Karlsson. ^

 

 

 

54 Det skjer igjen
CDu har lest gang på gang om Jesu Gundere,
om hva han gjorde G7og hva han Clærte.
Men les det enn en gang, å be på Gnytt en bønn,
så skal du atter Gfå se hans Cmakt.C7

2. En dag han vandret fram på vei til byen Nain,
og møter enken, med sønn på båren.
Men da, de sørgende et under skal få se,
for Jesus skjenket han liv igjen.

3. Da Jesus vendte hjem til Gud i himmelen,
da ga han løfte om Åndens gaver.
De samlet seg igjen i tro på øvre sal,
der ble det lovsang, og tungetal.

4. I dag vi lese kan om det som var engang,
om vekkelsen i, den første tiden.
Da det ble frelst og døpt, tre tusen på en dag.
ja, det var tider da ilden falt!

5. Det beste fremfor alt, og som er aller størst,
det er at mennesker, får slukket sjelens tørst.
Jeg minnes enn den dag, da jeg ved Golgata,
fikk borttatt synden min, og alt ble bra.
Tekst og melodi: Ukjent. Trad. ^

 

 

 

56 Takk for Golgata D
1. EEn gang jeg gikk til den E7plass som jeg Abrukte gå,
der traff jeg Evenner, jeg har kjent fra gammel H7tid.
Og på Espørsmål hva som E7hendte. fikk jeg Alov å si:
takk for EGolgata, jeg blir H7aldri den samme iEgjen. E7

2. Og da jeg stod der, kunne jeg minnes hvordan det var forut
det liv jeg levde, uten håp, og uten Gud.
Og jeg fortalte mine venner: Alt er forandret nå
takk for Golgata, jeg blir aldri den samme igjen.
Tekst og melodi: William J. Gaither. ^

 

 

 

57 Det enda som bär
1. EDet enda som bär når allting annat H7vacklar,
det är Guds nåd och Guds barmhärtigEhet.
All jordisk berömmelE7se och glans den AslockAmnar,
när sist jag Estår hos H7Gud i herligEhet.

2. Det enda som står igjenom alla tider,
är Kristi kors och blodets säkra grund.
Ty alt vad jag byggt av hö och strå det faller,
det varar blott en kort och flyktig stund.

3. Det enda jag har inför den vita tronen,
det är en frelsad själ halleluja.
Och detta är nog ty all min synd blev sonad,
när Jesus dog för mej på Golgata.
Tekst og melodi: Lydia Lithell. ^

 

 

 

58 Som en herlig Guddomskilde
1. GSom en Dherlig guddomsGkilG7de, Cmektig, Gdyp og rik og Astor,D
Ger den G7kjærlighet og Cnåde, som i GJesu Dhjerte Gbor.

2. Engang som en jaget due, som en såret hjort jeg var
Men et sykt, fortvilet hjerte aldri Jesus bortvist har.

3. under over alle under: Alt han tilga meg en gang.
Om hans underfulle godhet vil jeg synge glad min sang.

4. Når engang i livets aften jeg for porten banker på,
da, ved Jesu store nåde, skal den åpen for meg stå!
Tekst og melodi: Fredrik Blom.Evangelietoner 482 ^

 

 

 

59 Ta hele verden
1. DTa hele verden, jeg velger JesusD7
Ta hele Gverden, jeg velger DJesus
Ta hele verden, jeg velger HmJesus
Han gir meg Dalt Ajeg trenger Dtil.

2. La verden juble, jeg priser Jesus
La verden juble, jeg priser Jesus
La verden juble, jeg priser Jesus
Han gir meg alt jeg trenger til.

3. Er jeg mismodig, jeg går til Jesus
Er jeg mismodig, jeg går til Jesus
Er jeg mismodig, jeg går til Jesus
Han gir meg alt jeg trenger til.

4. I sorg og sykdom, jeg går til Jesus
I sorg og sykdom, jeg går til Jesus
I sorg og sykdom, jeg går til Jesus
Han gir meg alt jeg trenger til.

5. Når Jesus kommer, jeg går til himlen
Når Jesus kommer, jeg går til himlen
Når Jesus kommer, jeg går til himlen
Der får jeg alt jeg trenger til.
Tekst og melodi: Sadhu Sundar Singh 1889-1929 ^

 

 

 

62 Dypt i synd jeg sunket var A
1. ADypt i synd jeg sunket var, langt fra en fredfull E7strand.
HmMed en ufrelst sjel det bar, Elengre avsted fra Aland.
Men se, havets hersker stor, hørte mitt A7rop i Dnød.
Underfullt han Afrelste meg fra E7synd og Adød.

2. Han min sikre tilflukt er, stiller mitt hjertes trang.
Om min Frelser mild og kjær, synger jeg dagen lang.
Nådens rikdom fyller meg, jeg som engang var trell.
Trofast vil jeg tjene ham som gjør alt vel.

3. Trette sjel på syndens vei, se, over livets hav.
Jesus kommer, løfter deg opp fra den dype grav.
For hans veldes makt er stor, slik som den alltid var.
Bølgen stilles på hans ord, han makten har!
Tekst og melodi: James Rowe.Evangelietoner 93 ^

 

 

 

64 Räck mej din hand E

1. GGammal eller ung, det betyder ingenting.
CFattig eller rik, det betyder ingenGting.
Färgad eller vit, det H7betyder ingenEmting.
Vi beGhöver Dalla varGann.

2. Splittrad är vår stackars värld illag som aldrig fårr
Vi kryper in i vara skjul och stänger till var dårr.
Men Duer murarna som skiljer oss vi hår.
Vi behöver alla varann.

3. Han som håller hela världen i sin sterke hand.
Känner alla mänskobarn i alla jordens land.
Han skall rena oss från alla själviskhetens band.
Vi behöver alla varann.
Tekst og melodi: Steven Fischer. Tekst: G. Strandsjø. ^

 

 

 

65 Ovan der
1. GPrövningar vi mots få och vi Cofte ej Gförstå,
Herrens vägar när han Emönskar att vi A7himlen skola D7nå.
Sina Gbarn han leder här, genom Csorger och besvär.
Vi förGstå hans vägar Dbättre ovan Gdär.

2. Här vi känna brist och nöd, sakna ofte hjälp och stöd.
Trötta anden hungrar törstar, under ökenfärden här.
Men vi tro på herren Gud, liter helt uppå hans bud.
Vi förstå hans vegar bättre ovan där.

3. Frester'n legger ut försåt, snaror på vår levnadsstråt.
Hjärtat gråter för vart fåfängt ord, och tanklös gärning här.
Och i prövningarnas ugn, är ei lätt att vara lugn.
Vi förstå hans vegar bättre ovan där.
Tekst og melodi: Charles Tindley. Tred. Svensk tekst: Ivar Lindestad. ^

 

 

 

66 Min Jesus lever

1. GGud gav sin sønn, hans navn er CJesus.
I kjærligGhet Emkom han til vår Amjord.D
Han gav sitt Gliv G7for å gi meg Cfrelse.Am
Hans tomme Ggrav beviser Dat han lever i Gdag.

2. Og så en dag, når jeg er framme,
skal jeg få se min Frelser kjær.
Tenk, hvilken dag, å få møte Jesus,
og si ham takk for alt hva han har gjort for meg.
Tekst og melodi: W. Gaither. N.O. Arnold Børud. ^

 

 

 

68 Jeg så en have D
1. EJeg så en have, en underfull H7have,
det var det vakreste syn jeg har Esett.
Og midt i haven, der E7stod det en Agave,
det var Guds ESønn som var H7plantet i Eden. E7

2. Jeg så Guds herlighet der åpenbaret,
den herlighet som den enbårne Sønn
har fra sin far, full av nåde og sannhet.
Å, hvilken gave vidunderlig skjønn.

3. Da var det barnet fikk se denne gave,
og tårer rant, vil du hjelpe meg frem.
Jeg vil til Jesus, han vil meg bevare,
ja, kom så går vi til Jesus, min venn.

4. Så ømt og kjærlig han tok dem i favnen,
og han velsignet de store og små.
Å, hvilken glede og lykke til sammen,
det var en blomstrende have jeg så.

5. Å, du min venn, om du kjente Guds gave,
og om du visste hvem talte til deg.
Da vil du be ham, og du fikk erfare,
det vann har levende strømmer i seg.
Tekst: Signe Martinsen. Melodi: Ukjent. ^

 

 

 

69 I Herrens händer

1. GSom när en fågel Cmed bruten Gvinge,
vill flyga DhemC, men inte Gkan.
Så kändes allt, Cingen vind som Gbär mej,
nu flyger Dfågeln Csom förr jag Gfann.

2. Om du behöver nån som går med dej,
dit ingen annan har gatt förut.
Sa finns det en som bär din börda.
Han finns hos dej til livets slut.
Tekst og melodi: Allan Taylor og A.R. Andersson. ^

 

 

 

71Du er innbudt til bryllup Em
1. EmDu er innbudt til Ambryllup i Emhimlen,
du er ønsket H7velkommen av EmGud.
Å, så riv deg da Amløs i fra Emvrimlen,
kom i dag, når han H7sender deg Embud.

2. Alt er ferdig, i himlen de venter,
ja, de venter, de venter på deg.
Snart så kommer han selv ned og henter,
de som går på den himmelske vei.

3. Hør min venn, si meg hva vil du svare,
nå når budet fra Jesus deg når.
Vil du gjøre deg rede og fare,
svare "JA" nå når budet deg når!
Tekst og melodi: John Jensen. 1955 Sande i Sunnfjord. ^

 

 

 

 C
74 Bortom gyll'ne sol
1. DNär min vandring ändas, jag av glansen Abländas
Som från himlen Emstrålar A uti morgon Dljus.
Herren vil jag lova för hans store Agava,
Han berett en Emboning Abortom gyllne Dsol. D7

2. Da jag trött här dig när, Jesus mig välsignar
Och han stilla viskar, segern vennen är.
Om jag honom följer, hans beskärm mig höljer
Han mig leder hemåt, bortom gyllne sol.

3. Hör Guds stämma ljuder, han åt alla bjuder
Full och härlig frälsning, i sin dyra son.
Snart skal morgon randas, ljus med klarhet blandes
Och vi skada Jesus, bortom gyllne sol.
Tekst og melodi: Einar Waermb og Harald graham. S.O. Lennart Thanner. ?? ^

 

 

 

75 Fylt med fryd og sang
1. EFylt med fryd og sang mitt hjerte H7er,
og jeg synger under ferden Eher.
For en trofast venn jeg E7har,
som i Anøden gir meg #Fmsvar.
Hele Eveien har han H7lovt å være Emed.

2. Derfor synger jeg en jubelsang,
han gir kraft og fyller sjelens trang.
Han bevarer meg fra fall,
i hans navn jeg seire skal.
Hele veien har han lovt å være med.

3. Ja, jeg synger glad i håp og tro.
På hans stier har jeg fred og ro.
Aldri går jeg ensom her, siden jeg fikk Jesus kjær.
Hele veien har han lovt å være med.
Tekst og melodi: Nellie Place Chandler.Evangelietoner 142 ^

 

 

 

77 Der vandrer en i Judeas land
1. EDer vandrer #Fmen i H7Judeas Eland, se skarer #Fmtrenger H7seg inn på Eham.
Besatte, syke, E7han leger Adem,#Fm og mannen Ekalles H7for synderes Evenn.

2. Se, der han står ved Genesaret, og syke bringes til stadighet.
Han elsker folket, han ynkes sårt, og ingen synder går skuffet bort.

3. Se, han i borgen hudstrøket står, det flyter helse ifra hans sår.
I blod på korset han sa: Fullbrakt, og synd og sykdom på han ble lagt.

4. Fra Oljeberget han farer hjem, han gir all verden velsignelsen.
Gå ut til alle, og frelse tal, og leg de syke, har han befalt.
Tekst og melodi: Arild Edvartsen. ^

 

 

 

78 Hver dag i fra deg C G(eng)

1. CEt menneske er jeg, min vei kan bli Gtung.
Gud hjelp meg å tro at slik som jeg G7er så har du meg Ckjær.
Vis du meg veien C7som jeg skal F
Gud, for min Cskyld, lær meg å Gta hver dag ifra Cdeg!F C

2. Minnes du tiden, da du vandret her.
Ja, Jesus, du vet og du ser hit ned, ja, du kjenner vår vei.
Jeg kjemper for livet, men orker ei mer.
Gud, for min skyld, lær meg å ta hver dag ifra deg

One day at the time, sweet Jesus,
that's all I'm asking from you.
Give me the strength, to do everything
that you ask me to. Yesterday's gone, sweet Jesus,
tomorrow may never be mine.
Lord, for my sake, help me to take, one day at the time.

Tekst og melodi: Mary John Wilkin. / Kris Kristoffersen. ^

 

 

 

79 Jesus dekket har et bord C
1. AJesus dekket har et A7bord for Dde hellige på Hmjord,
og han Einnbyr hver og E7en til denne Afest.
Mer enn manna bys enA7hver, all vår Dtrang kan fylles Hmher.
Å, så Eherlig å få E7være Jesu Agjest.

2. Hans disipler hadde gått for å fiske - intet fått.
Skuffet de betraktet sine tomme garn.
Da sto Jesus der og bød sine venner fisk og brød.
Slik vår Frelser alltid metter sine barn.

3. Jesus livets kilde er, for hver sjel som tørster her.
Men i himlen han den beste vin har gjemt.
Han som selv er livets brød, gir til dem som er i nød.
Kom til ham, for ved hans bord er ingen glemt.

4. Snart Hans brud får kronen der, ledes frem i hvite klær,
hun sin brudgoms trone da bestige skal.
Det hun led for ham på jord, glemmes der hvor Jesus bor,
hun med ham regjere skal i himlens hall.
Tekst og melodi: C. B. Widmeyer. ^

 

 

 

81 La meg få høre om Jesus
1. DLa meg få Ghøre om DJesus, Askriv i mitt hjerte hvert Dord.
Syng for meg Gsangen om DJeHmsus, Aherligste sang på vår Djord.D7
GSangen fra engler i Dnatten, hyrdene Ahørte den Dgang.D7
Ære skje Gud i det høyDe! EFrihet fra E7trelldommens Atvang.A7

2. La meg få høre det atter hvordan han led i mitt sted,
fristelsens bitreste kvaler, alt for at jeg skal ha fred.
Hjemløs og fattig han vandret, lidelsens torn fulle vei,
bar all min synd uten klage, tenk, slik en Frelser har jeg.

3. La meg få høre om korset, hvor selv i døden han gikk.
Vis meg hans grav der i klippen, hvor største seier han fikk.
Dødsrikets porter han sprengte, kjærlighet, kjærlighet stor.
Nå gjennom døden til livet, fører gjenløsningens ord.
Tekst og melodi: Fanny Crosby.Evangelietoner 363 ^

 

 

 

82 Navnet Jesus blekner aldri
1. FNavnet Jesus blekner Gmaldri, C7tæres Fei av Ctidens Ftann.
Navnet DmJesus, det er Gmevig, C7ingen Fdet utCslette Fkan.
Det har bud til Bunge, FgamD7le, Gmskyter C7stadig friske Fskudd.
Det har evne til å Gmsamle C7alle Fsjeler Cinn til FGud.

2. Jesu navn, hvor skjønt det klinger, la det runge over jord.
Intet annet verden bringer, håp og trøst som dette ord.
For det navn må hatet vike, for det navn må ondskap fly.
Ved det navn skal rettferds rike skyte friske skudd på ny.

3. Midt i nattens mørke blinker som et fyrlys Jesu navn.
Og hver håpløs seiler vinker inn til frelsens trygge havn.
Og når solen mer ei skinner, Jesu- navnet lyser enn
Da den frelste skare synger høyt dets pris i himmelen.
Tekst og melodi: David Welander. Evangelietoner 406 ^

 

 

 

83 Salige visshet
1. DSalige visshet: GJesus er Dmin! Han er min Hmhyrde, Ekaller meg Asin!
Salige Dvisshet Gdypt i min Dsjel, HmJesus har Emkjøpt meg, Aallting Der vel.G D

2. Allting jeg ga ham, allting jeg vant, evighetsdagen herlig opprant.
Himlen er åpen, engler fra Gud, bringer til jorden kjærlighetsbud.

3. Nå kan jeg hvile, sjelen har ro, jeg hos min Jesus; alltid vil bo.
Hjertet er renset, så har han talt, selv er jeg intet, Jesus er alt.

4. Salvet med Ånden, kjærlighet stor, døpt i fra himlen etter hans ord,
ild på min tunge, ild i min barm, Han har meg fylt med kjærlighet varm.
Tekst og melodi: Fanny Crosby.Evangelietoner 445 ^

 

 

 

85 Jeg hører susen av regn G
1. GElias satt på Karmels topp og Cba,Am
han Dventet pa det løfte Herren Gga.
En liten sky pa G7himmelen han Cså,Am
proDfeten ropte: D7regnet kommer Gnå!

2. Disiplene på salen samlet var,
de ventet på det løfte Herren ga.
Han hadde lovet dem den Hellig Ånd,
og mens de ba - de hørte at den kom.

3. Er Gud den samme som i fordums tid,
vil han frelse, kraft og frihet gi.
Kan vi helt få stole pa hans ord,
at han helt ut velsigner dem som tror.

4. Om du og jeg til Jesus gir oss hen,
i barnslig tillit til vår beste venn,
så skal han sende nadestrømmer ned,
så vi kan fylles her på dette sted.
Tekst og melodi: Ukjent. Trad. ^

 

 

 

86 Heller ikke jeg fordømmer deg
1. GAv tempelskaren som Dofret for sin synd
Ble en stakkars D7kvinne Ghjelpeløst brakt inn.
Skriftlærde samlet seg G7spent undret Cde,
Hva NasareGerens Ddom ville Gbli.

2. Anklagen bar de frem refset synden stor, Talte om straffedom viste til sin lov.
Jesus seg bøyde ned uten et ord
Og mens hans finger skrev, var spenningen stor.

3. Men enda ropte de hva sier du, Skal ikke lovens ord kommes i hu.
Da sa han refsende den som er ren
Skyldfri, ulastelig, kast den første sten.

4. Skaren så skamfull sto, vendte seg om, gikk fra hans nærhet, derfra de kom.
Mesteren sendt av Gud, synderes venn
Hun som forkastet ble, ensom sto igjen.

5. Da hørtes Jesu røst, "Gikk de sin vei,? har ingen dømt deg, nei mester nei.
Heller ikke jeg fordømmer deg sjel syk og sår
Gå i fred benådet vær, gå og synd ei mer.
Tekst og melodi: Ukjent. Trad. ^

 

 

 

87 De kommer fra øst og vest
1. DDe kommer fra øst og vest, de kommer fra syd og Anord.
Skal sitte til bords med Jesus engang og høre hans velkomstDord.
Der ser de hans skjønne trekk, blir mettet av D7saligGhet.
De tar del i Dsang og Hmspill i Emevig AherligDhet.

2. De kommer fra stormfullt hav, fra tornefull, ensom vei.
De kommer fra berg, de kommer fra dal, de kommer, å, Gud, til deg.
I strålende bryllupsskrud, de møter sin brudgom skjønn,
som engang på korsets tre dem vant som seierslønn.

3. Se, himmelens perleport står åpen for en og hver.
Ja, plass er beredt der hjemme for deg, og Jesus deg venter der.
De kjære som før gikk hjem, de venter ved dekket bord.
Englehær til harpespill skal synge velkomstkor.

4. Da samles en skare stor, forløst ifra jordens tvang.
Der er ingen synd, der er ingen nød, til ende er natten lang.
Det gamle forsvunnet er når himmelens dag har grydd.
Evig jubel lyde skal, for sorg og sukk har flydd.
Tekst og melodi: Amanda Sandberg.Evangelietoner 29 ^

 

 

 

88 Løftene kan ikke svikte

1. GLøftene Dkan ikke GsvikG7te, Cnei, de står evig Gfast.
Jesus hvert Dord har beEmseglet Aden gang hans hjerte Dbrast.D7

2. Gjør du som Abraham gjorde, se imot himlen opp.
Da, mens du stjernene teller, vokser din tro, ditt håp.

3. Tro når det mørkner på ferden, solen ei sluknet har.
Først noen timer, og siden stråler en morgen klar.

4. Tro selv om verden forfølger, med deg i ovnen går,
en lik en Gudesønn herlig, prøven du trygt består.

5. Tro selv om vennenes svikter, om bare en står med.
Jesus, din venn, vil deg følge daglig med all sin fred.

6. Tro under alt som deg møter, snart du jo hjemme er.
Da skal du evig få skue det som du trodde her.
Tekst og melodi: Lewi Petrus.Evangelietoner 382 ^

 

 

 

89 Blott en dag
1. DBlott en dag, et Hmøyeblikk ad Emgangen
Å, så Atrygt, i alt som kommer Dpå.
Hvorfor skulle Hmangst min sjel ta Emfangen
Av min AFaders hånd jeg alt kan Dfå.
Han som har for D7meg et faderGhjerte, han vil Askjenke meg fra dag til Ddag,
timer fylt med Hmfryd, men også Emsmerte,E7 Både Aprøvelser og velbeDhag.

2. Selv han alle dager nær vil være,
han vil stå meg bi med råd og dåd.
Hver en dags bekymring vil han bære,
han som vet for alle sorger råd.
Han bevarer alle sine kjære, Denne omsorg tok han selv på seg
Som din dag, så skal din styrke være, Dette løftet har han gitt til meg.

3. I ditt navn jeg hviler trygg og stille,
bygger på ditt løfte, Herre kjær.
Aldri vil i vantro jeg forspille
Skatten som i deg forvaret er.
I din kjærlighet du stiller trangen, Av din faderhånd nå mottar jeg,
blott en dag, et øyeblikk ad gangen, Det er troens, salighetens vei!
Tekst og melodi: Lina Sandell.Evangelietoner 15 ^

 

 

 

90 Deg være ære
1. DDeg være ære, AHerre over dødens makt!
DEvig skal døden Hmvære EmKristus AunderDlagt.
HmLyset fyller #FhaHmven, Emse, en Eengel #Fkom,
Hmåpnet den stengte Egraven, AJesu Egrav er Atom!
DDeg være ære, AHerren over dødens makt!
DEvig skal døden Hmvære, EmKistus AunderDlagt.

2. Se, Herren lever! Salig morgenstund!
Mørkets makter bever, Trygg er troens grunn.
Jubelropet runger: Frelseren er her!
Pris ham, alle tunger, Kristus Herre er!
Deg være ære, Herre over dødens makt!
Evig skal døden være, Kristus underlagt.

3. Frykt ikke lenger! Evig stor han er!
Lys og liv vi trenger, Han er alltid nær!
Mer enn seier har vi ved hans kjærlighet.
Av hans nåde drar vi hjem i herlighet!
Deg være ære, Herre over dødens makt!
Evig skal døden være, Kristus underlagt.
Tekst og melodi: Edmond Burdry.Evangelietoner 33 ^

 

 

 

91 Se etter meg D
1. ENår engang du krysser E7grensen inn til Astaden,#Fm
du ser H7himlens skjønnhet og gatene av Egull.H7
Du ser Eglasshavet og E7lyset fra Guds Atrone.#Fm
Du har H7nådd ditt mål, du er i himlens Eland.

2. Ingen tunger kan beskrive evigheten,
ingen engler dette budskap kan forstå
Når han hver en blodkjøpt sjel fra jorden henter,
skal din perleport i himlen åpen stå?

3. Blir du med til dette skjønne himmel-landet?
Blir du med når Jesus henter bruden hjem?
Er du ren i Lammets blod og blitt forvandlet?
Skal du og engang til himmel-landet nå?
Tekst og melodi: Charles F. Goodman. ^

 

 

 

92Himmelporten
1. GEr det sant det fins en Chimmel,
Ghvor Guds barn for Emevig skal få Abo?D7
Er den Gikke G7gjort for bare Cengler,
fins det Grom for alle Dmennesker som Gtror?G7

2. Jesus har beredt en himmel,
snart skal alle frelste reise hjem.
Det vil skje når Jesus kommer,
da jeg lengter reise hjem med dem.

3. Jesus sa: "Vær ei urolig,
også på tro på Gud, men tro også pa meg".
Om jeg går, jeg kommer atter.
For å hente den som tror på meg.
Tekst og melodi: Donald Bergagård ^

 

 

 

94 Led meg på veien

1. EAlene jeg vandret i verden, uten en #Fmvenn,
på alt var H7tomhet, mitt liv var pa vei til fortapelsen Ehen.
Jeg kan minnes jeg grat der på gaten,
i sorg og for#Fmtvilelse og Atanken var klar,
H7ville jeg gjøre det Eslutt.

2. Da hørte jeg røsten fra Gud, han sa: Kjære venn,
du som vandrer alene på jorden, jeg vil være din venn.
I fra himmelen kjente jeg kraften fra Guds nådehav.
Jeg bøyde mitt hode og ropte til Gud min bønn.
Tekst og melodi: Stein Amund Enger. ^

 

 

 

97 La oss alle

1. GHar du tenkt på at vårt liv her,G7
Cjorden snart er Gslutt.
Da får de som elsker EmJesus,
flytte G høyre Dopp til GGud.

2. Jeg har hatt så mange venner,
som helt hastig har gått bort.
Og jeg sørgde, men ei lenger,
for vi møtes snart igjen.

3. Kjære venn, å, vil du møte,
dine kjære over der?
Du får være nære Jesus,
vi skal aldri skilles mer.
Tekst og melodi Trad. Svensk tekst: Ingamay Hbrnberg. ^

 

 

 

98 Den høyeste

1. For Dditt navn kalles Gunderfull,
og Dditt navn kalles Grådgiver.
Den høyeste,G7 du er den Chøyeste,
du er Guds GSønn, du er suveDren,
over alle Gnavn.

2. For ditt navn kalles veldig Gud,
og ditt navn kalles Evig far.
Den fagreste, du er den fagreste.
Du er Guds Sønn, du er suveren,
over alle navn.
Tekst og melodi: Finn Arne Lauås. ^

 

 

 

99 Makten är i Jesu händer
1. DMakten Emär i Jesu FmhänHmder,
allt är A7Honom underDlagt.
EmDödens udd är A7bruten,
Emondskans makt är A7krossad.
EmHan har vunnit A7seger,
han har Dmakt.D7

2. Frukta ej du Guds församling,
Herrens Ande bor i dej.
Helig eld ska brinna,
du ska övervinna.
Dödens portar hindrar inte dej.
Tekst og melodi: Per O. Karlsson. ^

 

 

 

100 Jag skall alltid prisa namnet Jesus
1. EJag skall alltid prisa namnet #FmJesus,
i det H7namnet finns befrielse från Esynd.
Alla andra namn skall E7blekna,
men hans Anamn skall alltid Amleva.
Ja, det Estrålar klart i #Cmhärlighet och #Fmljus. H7
Det år #Fmsången H7i min Faders Ehus.

2. Snart skall porten åppnas till Guds himmel,
jag år hemma, och jag ser hans ansikte.
Det var han som bar det namnet,
och han gav det namnet skånhet
då han vandrade bland oss i ødmjukhet,
dår på Golgata vi såg hans hårlighet.
Tekst og melodi: Per O. Karlsson. ^

 

 

 

105 Jesus min frelser er øm og kjærlig!
1. GJesus, min Frelser er øm og kjærlig,
DHan framfor tusener er Gskjønn og herlig.
Korsets død han led, men i kraft han lever.
DHan en evig D7seier Gvant.

2. Gamle patriarker om Jesus profeterte
disiplene forkynte ordet og demonstrerte. Jesus var med og gjorde tegn og under
det var han som seier vant.

3. Jesus Kristus, løven av Juda stamme,
åpner blindes øyne og gir kraft til de lamme. Pinsens ild han tente over hele jorden,
etter at han seier vant.

4. Midnattsropet lyder, Gud vekker opp de døde,
og av nåde reiser Han den ringe av støvet. Bruden gjør seg rede til å møte sin brudgom,
Han som evig seier vant.
Tekst og melodi: Aage Samuelson. ^

 

 

 

107 Å, hvor herlig det er
1. GÅ, hvor herlig det G7er, tenk at CJesus er Amher,
ved sin DÅnd er han D7underfullt Gnær. D
Av hans Gkraft skal du G7se, om i Ctro du vil Ambe,
nu han Dgjester det D7folk han har Gkjær.

2. Peter vandret sa stø, pa Genesaret sjø,
pa et ord i fra Jesus han gikk.
Men da bølgen sa svær, vil begrave ham der,
en vidunderlig redning han fikk.

3. Det var sorg, det var nød, Jairus datter var død,
noen sa, det helt nytteløst er.
Men mirakler vil skje, som de fordum fikk se,
det blir liv der hvor Jesus er nær.

4. Vil ditt hjerte du gi, og fra synden bli fri,
rop pa Jesus, han har deg sa kjær.
Han som engang har sagt, meg er givet alt makt,
Tekst og melodi: Aage Samuelsen ^

 

 

 

108 Bibelen forteller meg
1. EBibelen forteller E7meg, Jesus Aei forandrer Eseg,
Han til and og sjel og legem setter H7fri.
Åndens Ekraft han gir enE7hver, som av Ahjertet har ham Ekjær,
Fyller dem med himlens H7seiersmeloEdi.

2. Merker du at Åndens vær, gamle tiders kraft er her,
den som atter løser Herrens menighet.
Salveoljen flyter ren, midt iblant dem vandrer en,
det er Gudesønnen full av kjærlighet.

3. Blinde ser og halte går, lamme atter styrke får
Tunger likesom av ild vi ser igjen.
Korsets budskap lyder klart, Gud stadfester underbart
kan du høre lyden i fra himmelen?

4. Onde ånder lydig går, de besatte frihet får,
vekkelsen går frem med kraft i Jesu navn.
Døde vekkes opp igjen, Gud har åpnet himmelen,
det som skjer, det skjer til menighetens gavn.
Tekst og melodi: Aage Samuelsen. ^

 

 

 

110 I går i dag til evig tid
1. EI går, i dag, til E7evig tid den Asamme Jesus Eer,
Han hjelper hver og en som er i H7nød.
De Esårede og E7sønderknuste Ahjerter er han Enær
Han vekker sjelen H7opp av syndens Edød. E7

2. De hungrige Han metter, og den svake kraften får,
mismodige blir fylt med seierssang.
De blinde ser, de døve hører, og de lamme går,
de bryter ut i jubel gang på gang.

3. Guds nådegaver deles ut til den som intet har,
de nyter frukten i fra Kanaans land.
Fra helligdommen oljen flyter til de tomme kar,
og ilden setter hjertene i brann.
Tekst og melodi: Aage Samuelsen. ^

 

 

 

113 Å du kjære Golgata
1. GÅ, du kjære G7Golgata, hvor Cjeg min hvile Gfant
du som ble den Aofferhøy hvor Amsoningsblodet Drant.
GDu er blitt for G7syndere et Csikkert tilfluktAmsted,
Dhvor de for sin D7sjel kan finne Gfred.

GKom til Golgata, du trette Dsjel,
Amder har Jesus Dalle ting gjort Gvel.
Det var jo til
G7Golgata Han Cdine synderAm bar
Dved Hans blod du D7full forløsning Ghar.

2. Du som ingen hvile har, som trett av byrden er
gå til Golgata og se hva Jesus gjorde der.
Bøy deg ned ved korsets fot der synden ble betalt,
åpne hjertet, si til Jesus alt.

3. Du som tviler i din sjel, takk Gud for Golgata
takk din Frelser at Han dine synder ville ha.
Pris Ham for den seier Han for deg på korset vant,
for det sted hvor soningsblodet rant.
Tekst og melodi: Aage Samuelsen ^

 

 

 

117 Jeg kan aldri, aldri glemme
1. GJeg kan aldri, aldri glemme, da Cjeg fikk fred med Gud
og ble Dkledd i høytidsD7skrud, som en GJesu Kristi brud.
Da min sorte drakt ble ren i hans Cdyrebare blod
og han Dga meg liv, ja, D7liv i overGflod G7

2. Jeg har valgt å følge Jesus på livets smale vei
selv om trengsler moter meg, løftesstjernen slokner ei.
Snart skal jeg få møte kongen og se Ham som han er
jeg skal ledes frem for ham i stukne klær.

3. Veien går mot høye tinder og ned i dype dal
i fra glede og til kval, men til sist i hunlens sal.
Der skal bryllupsfesten feires og jeg skal være med
kun ved tanken blir jeg fylt med salig fred.
Tekst og melodi: Aage Samuelsen. ^

 

 

 

118 Da jeg mitt liv til Jesus gav
1. GDa, jeg mitt liv til Jesus G7gav,
min synd forCsvant i nådens hav,
min sjel ble Dfrelst, mitt hjerte D7fylte Han med Gfred.
Det ble forvandling underbar, for meg som Cfør på byrder bar,
hver lenke Dbrast, Jeg kunne D7synge glad og Gfri.

2. I, verdens herlighet og glans, for meg der ingen lykke fans
i sjelens dyp jeg kjente syndens fattigdom.
Men Jesus gjorde livet nytt, og mine sukk langt bort har flydd,
ja, alt forandret seg da jeg til Jesus kom.

3. Hvordan, skal jeg få takke deg, for all din nåde imot meg?
og hvordan skal mitt hjerte bringe deg sin pris.
Mitt hele liv du eie skal, min tid jeg vier til ditt kall
til jeg en gang står berget i ditt Paradis.
Tekst og melodi: Ukjent ^

 

 

 

119 Kjære Jesus, min Frelser og Herre
1. GKjære Jesus, min Frelser og DHerre,
du Guds mektige D7enbarne GSønn.
/ Deg alene jeg G7ønsker a Cære,
for min Gsjel er du Dherlig og Gskjønn. /

2. Der er lengsel i sjelsdypet inne
etter mere å tjene deg her.
/Så jeg sjeler for him'len kan vinne,
være full av din kraft hvor jeg er. /

3. La din Hellige ild stadig brenne
i mitt hjerte, til ditt velbehag.
/ Ma oppstandelseskraften jeg kjenne
på min vei til hver eneste dag. /

4. Jeg vil gjemme meg i dine vunder
og frimodig fortelle om deg.
/ Stadfest ordet med tegn og med under,
og i kampen gi kraft pa min vei. /

5. Snart i him'len jeg star for din trone,
og får se deg, min Frelser og venn.
/ Når av nåde jeg mottar min krone,
mon om stjerner da lyser i den. /
Tekst og melodi: Aage Samuelsen ^

 

 

 

121 Sorgfull så ofte i verden jeg var!
1. CSorgfull så ofte i A7verden jeg Dmvar,
Gtung var den byrde av G7synder jeg Cbar.
Men da i grat jeg ved C7korset falt Fned,
Cfyltes mitt Ghjerte med Cfred.

2. Når ingen annen meg hjelp kunne gi,
da kom min Jesus og satte meg fri.
Livet jeg kjente og byrden forsvant,
livssolen herlig opprant.

3. Fattig jeg er, men så rik i min Gud,
aktet for lite, skjønt kongelig brud.
Miskjent av mange, men salig jeg er,
snart hjem til Jesus det bær.

4. Snart er det glemt hva på jorden jeg var,
glemt er den han som for Jesus jeg bar.
Og når som brud jeg til himlen går inn,
Tekst og melodi: Aage Samuelsen ^

 

 

 

122 0, Jesus, du som fyller alt i alle Am
1. AmOJesus, du som fyller alt i Dmalle, som rik på AmmiskunnEhet og nåde Amer. E
Jeg lik Maria for din fot vil Dmfalle, for intet AmhvileEsted er skjønt som Amher.
Min frelser Gkjær, ditt skjønne navn jeg Cnevner, ifra mitt Ghjertes dyp jeg priser Cdeg.E
Og alle Amtvilens mørke skyer Dmrevner, din nåde Amsol skal Egjennomstråle Ammeg.

2. Jeg er jo skjult i dine sår og vunder, ditt ord nå er blitt lykte for min fot.
Når du meg fører inn i prøvens stunder, din Hellig Ånd skal gi meg kraft og mot.
La ilden alltid i mitt hjerte brenne, fyll du meg mere med din kjærlighet.
Så jeg igjen kan andre sjeler tenne, i brann for deg som skjenker liv og fred.

3. Jeg intet annet ønske har på ferden, enn blott å være deg et ærens kar.
At jeg må være lys og salt i verden, og skinne som en stjerne ren og klar.
Du er mitt alt, o Jesus, du er livet, hva enn meg møter, du min lovsang er.
Du har jo himlens herlighet meg givet, i evighet skal jeg få være der.
Tekst og melodi: Aage Samuelsen ^

 

 

 

123 Ved dagens gry Maria Dm
1. DmVed dagens gry MaGmria MagdaDmlena sorgfull Agikk
til Dmgraven for å Ase sin frelser Dmkjær.
Men der, i morgenGmsolens stråler, Dmhun oppleve Afikk
at DmHan oppstandelAsen og livet Dmer.

2. Selv Peter, som fornektet Ham, flikk hilsen til seg sendt
fra Ham som seiret over død og grav.
I håpløshet og mørke ble en håpets stjerne tent
og han flikk. se Guds store nådehav.

3. På veien ut til Emmaus de to disipler gikk
de talte der om Jesus og Hans død.
Men Jesus åpenbarte seg, Han åpnet deres blikk
all sorg forsvant da Han brøt livets brød.

4. Johannes gråti ensomhet, forvist til Patmos ø
0 åpne åpne boken ingen kan formå.
Da så Han offerlammet som for verden måtte dø
men levende han Judaløven så.
Tekst og melodi: Aage Samuelsen ^

 

 

 

128 Hele himmelen er åpen over meg
GHele himmelen er Cåpen over Gmeg
hele himmelen er
Dåpen over Gmeg.
Det er nåde over
G7nåde jeg kan Caldri helt forstå det,
hele
Ghimmelen er Dåpen over Gmeg.

1. GOver solbelyste G7høyder, gjennom Csorgens dype dal
hele Ghimmelen er åpen over Dmeg.D7
Hvor i Gverden jeg enn G7vandrer, om folk meg Cpriser eller klandrer
hele Ghimmelen er Dapen over Gmeg.

2. Å, mine følelser de kan svinge, jeg kan føle meg svak og ringe
men hele himlen er åpen over meg.
I de ensomme stunder, når det føles som alt går under
også da er himlen åpen over meg.

3. Jeg vet at Jesus, snart skal komme, da er vandringen min omme
da skal himmelen sta åpen for meg.
Ingen sorger skal meg tynge, og i evighet skal jeg få synge
om Han som åpnet hele himmelen for meg.
Tekst og melodi: Wiggo Abrahamsen. ^

 

 

 

132 Jesus jeg trenger deg A

1. AJeg bøyer meg ned for min frelser og Herre, stille jeg beder pa Eny
HmLa meg pa nytt kjenne Efryd i mitt hjerte, fra E7verdens storm finne Aly.
Løs meg fra snarer og fri meg fra farer, sa A7ofte de fanger meg Dher
EÅ, kjære Jesus du vet om min svakhet, men E7tross alt sa har du meg Akjær.

2. Jeg kjenner i hjertet en inderlig smerte, hver gang jeg er ussel og svak
Å, Jesus jeg ber deg at du må tilgi meg, gi kraft a ta nye tak.
Jeg kjente en lykke jeg ei kan uttrykke, da du fylte tomme kar
Å, Jesus min venn gjør du under igjen, fyll mitt beger av kilden du har.

3. Sa, ta meg og form meg min frelser og Herre, lik leirkar i Mesterens hand
Sa jeg kan være et kar til din ære, ledet og fylt av din and.
Når skaren du henter dit englene venter, av nåde jeg får være med
Og smykket som brud i den snøhvite skrud, jeg min frelser og brudgom får se.
Tekst og melodi: Birgit Rinde ^

 

 

 

135 Fader du gjør det igjen
GFader du G7gjør det iCgjen, Am
Du Dløfter meg D7opp Med Gdin sterke hånd.
Du styrker meg G7alltid Og Cgir meg nytt Ammot
DFader du D7gjør det Gigjen
Tekst og melodi: David Ingles.N.T: W.T.B.

136 Han har makt
GHan har AmmaktD7, Han har Gmakt
Han har Emoppstått fra de døde Han har Ammakt.D7
Hvert et Gkne skal seg G7bøye
Hver en Ctunge skal beAmkjenne At GJesus D7herre Ger.
Tekst og melodi: Ukjent.

137 Nå vil jeg tilbe min Gud
GNå vil jeg tilbe min G7Gud Av Chele min Amsjel.
DGi ham mitt D7alt Ikke C bare en Gdel.
Løfter mine G7hender Til Ckongen Amstor
DPrise ham D7gjennom Galt.
Tekst og melodi: Ukjent.

138 Gud er på tronen
GGud er pa G7tronen,
CGud er pa Amtronen
GGud er på Emtronen i Amdag.D
Hele Gskapningen G7priser deg
CDine barn Cmlover deg
GGud er på Dtronen i Gdag.
Tekst og melodi: Ukjent.

139 Vi tilber deg vår konge
GVi Ctilber deg vår Konge
GLover deg vår Herre
DPris til deg vi D7synger
GJubelCropet Grunger.D

Hver en tunge skal bekjenne
Jesus som vår Herre
Hvert et kne skal bøyes
Sønnen skal opphøyes.
Tekst og melodi: Ukjent. N.T: Kjell Åsmundrud. ^

 

 

 

146 Jeg løfter mine øyne opp til fjellene
EmJeg løfter mine øyne opp til Amfjellene
H7hvor skal min hjelp komme Emfra?
AmMin hjelp kommer ifra Herren
H7himmelens og jordens Emskaper.
H7Han skal ingenlunde la din Emfot vakle
din H7vokter skal ingenlunde Emslumre
H7Se han slumrer ikke og Emsover ikke
H7Israels Emvokter.

Herren er din vokter AmHerren er din skygge
H7ved din høyre Emhånd.
Solen skal ikke Amstikke deg om dagen
H7ei heller månen om Emnatten.
H7Herren skal bevare Emdeg fra alt ondt
H7han skal bevare din Emsjel.
H7Herren skal bevare din Emutgang og din inngang
fra H7nu av og til evig Emtid Amen
fra H7nu av og til evig Emtid.

AmLa, la, la, la, la, Emla, la, la, la, la, la Em osv.......Am
Tekst: Salme 121.Melodi: Wellay Husvik. ^

 

 

 

151 Dur: C
CStoFre og Cmektige er dine Fgjerninger CHerre GGud allCmektig.
GRette og sanne er Fdine C veier du tidsaldrenes Fkonge.
CHerre GGud allCmektig.
Tekst og melodi: Jonnie Slottheden. ^