Sentrale offentlige skriv fra ca 2000 og fram til nå (eldste nederst):

 

Utdanningsdirektoratets forslag til læreplaner for fag (07.06.05 skal tre i kraft 2006)
http://skolenettet.no/laereplaner/login_lp.aspx?id=16386 (skolenett)

 

 

Handlingsplan 05  - "Realfag, naturligvis" Strategi for styrking av realfagene 2002 - 2007
http://odin.dep.no/ufd/norsk/dok/andre_dok/handlingsplaner/045051-990020/dok-bn.html

 

 

UFD: Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen ("epleplanen" 30.11.04)
http://www.kunnskapsloeftet.no/?go=artikkel&id=13

 

 

St.meld. nr. 30 (2003-2004) Kultur for læring
http://odin.dep.no/ufd/norsk/dok/regpubl/stmeld/045001-040013/dok-bn.html
PDF: http://odin.dep.no/filarkiv/207625/STM0304030-TS.pdf

 

 

St.meld. nr. 16 (2001-2002)
Kvalitetsreformen Om ny lærerutdanning Mangfoldig - krevende - relevant 
http://odin.dep.no/ufd/norsk/publ/stmeld/045001-040003/index-dok000-b-n-a.html