HageSpel


index
Hagespel på Øksendal

SANNHETEN om gullringene fra Øksendal -som arkeologer har gjemt i et lager i Oslo
fremført 20.09.2020

Et framtidig mål er å kombinere lydfiler og bilder/video til en "brukerstyrt lysbildeframsyning" hvor vi utnytter de mulighetene som er innebygd i HTML-filer, men  vi kan ikke love noe. Vi takker ellers for positive tilbakemeldinger og det finnes planer om å lage nye historer om OlavTrygvason sitt senere liv og bruke hjemmelagede vikingbåter som kan gå på land og vann.

Kommentar til plakatkommentar: Generelt tenker jeg at taushet er det verste kommentaren man kan få man prøver å gjøre noe nytt. Jeg er da glad for aktuelle kommentar på oppslagstavla vår. Den gjør at  jeg da kan få utdype et problemet som jeg kaller "moderne tro på eksperter". Selv håpet jeg at den litt tvetydige tittelen skulle utfordre folk til å tenke at noe kan være sant selvom arkeologene/historikere ikke har sagt det.

Jeg har hørt at gullrinngene, som universitetetsansatte kanskje helst kaller halsringene,  har vært utstilt på  universitetets oldsakssamling i Oslo fram til relativt nylig. Men om man nå ønsker å se dem, må man vistnok be noen om å hente dem fram fra et lager. Jeg tenker derfor at det er noe rett i å hevde at noen har "gjemt" gullringene. Men det som er min hovedanklage mot arkeologer og andre såkalte historieeksperter, er at man tilsynelatende har unngått å nevne den mest nærliggende tolkningen som jeg da hørte fra slektningene mine  Jon Listøl og Josef  Listøl og som da er brukt i dette aktuelle spelet. Disse knyttet da gullringene til Astri, mor til Olav Trygvason som da var sentral i kristningen av Norge. Min og andres erfaring er at det å anerkjenne at vår kristne gudstro er en grunnleggende del av Norges historie, innebærer at man i vårt akademiske miljø blir satt på sidelinja og ikke får de mest attraktive jobbene. Men om man derimot konstruerer opp ei "moderne historie" mye lenger bakover i tida, og beskrive diverse diffuse hendelser med stor overbevisning, så har man på en måte skapt seg ei "ny" norgeshistorie som bare "kongen og hans tjenerer "ser og forstår". Generelt tenker jeg at det kan være "behabelig" for mennesker og skape seg en verden hvor vi ikke står ansvarlig overfor en Gud, men jeg tenker videre at sjansen er stor for at de som før trodde at "kongen hadde klær på seg", kanskje vil si at "arkeologer og deres medhjelpere er nakne"  eller sagt med andre ord. De har bygget opp en alternativ "sivilisasjon i hyperspace" som  vil forsvinne når man trekker ut kontakta, I oppbyggingsarbeidet har man så konsekvent  gjemt eller glemt diverse nedskrevne historier som bare kan forklares om man antar at det finnes en allmektig Gud som har grepet inn i historia fra tid til annet. De viktigste ordene i tittelen ovenfor er da "SANNHETEN ... som arkeologer har gjemt" og jeg tenker da ingen arkeologer, av frykt for å bli isolert, har våget å sette spørsmålstegn med f.eks. fagartikkelen til Stylegard som er med i ei lita bakgrunnsamling med kopier og tanker knyttet til den eldre historia til sørvestlandet hvor jeg selv bor.