Jernvinna er utvinning av jern fra myrmalm. I Norden har det vært vunnet ut jern fra myrmalm fra omkring 500 f.Kr. De eldste jernvinneanleggene kjennes fra Sverige, der studiet av forhistorisk jernfremstilling har vært drevet mer intensivt enn i de andre nordiske landene.
I Norge er de eldste daterte jernvinneanleggene fra førromersk jernalder (500 f.Kr.– Kr.f.).(StoreNirske)