Forord
Mente Gud at vi skulle prøve å forstå det han har skapt, eller skal vi bare tro på det vitenskapen forteller oss, uansett hvor rart det enn høres ut? Fordi vi har relativt korte foter, er vi henvist til å følge med når jorda dreier rundt. Men vi er ikke forutbestemt til å bare se det som det etablerte vitenskapelige miljøet vil at vi skal se. Vi kan snu hodet vårt i ulike retninger og vi har fått en sunn fornuft som kan hjelpe oss å evaluere ulike påstander. Så, hvorfor ikke se på noen nye argumenter og prøve å bygge opp en uavhengig tenkning? Når vitenskapsfolk forteller oss at spørsmålene som reises her er for vanskelige for vanlige folk å forstå, så kan det skyldes et forsøk på å bevare egen innflytelse mer enn en oppriktig omsorg for vanlige mennesker.

Hva er EM-modellen?

EM-modell er en forkortelse for Elektro-Magnetisk-Modell

 Det er ikke snakk om en ny modell. Mennesker som arbeider med elektromagnetisk utstyr bruker den mer eller mindre hele tiden. Den handler om å bruke felt for å beskrive og forklare hva som skjer omkring oss, og i slike sammenhenger er den ikke kontroversiell. Det er når modellen blir presentert som et alternativ til kvantemekanikken og relativitetsteoriene, at man opplever sanksjoner. Når noen mennesker sier at denne modellen kan forklare alt fra oppførselen til atomer og molekyler til gravitasjonskrefter i universet, blir reaksjonen fra etablerte vitenskapsmiljø oftest fiendtlig i stedet for at man med vennlighet forklarer disse menneskene hva som konkret er feil i deres påstandene .

Hvorfor denne nettsiden?
1) År med naturfagundervisning har gitt opphav til en konklusjon om at grunnleggende modeller i naturfagbøker kan være en hovedårsak til de problemene vi erfarer med å kommunisere naturfag i skoleverket. Lærebøker i fysikk unngår ofte å svare på naturlige og logiske spørsmål og i stedet presenterer de selvmotsigende forklaringer som synes å undergrave en fysisk forståelse av naturen. Resultatet blir forvirring. Studenter slutter å tenke og i stedet begynner de å pugge det autoritetene har sagt.
2) Autoriteter, som kontrollerer ulike vitenskapelige publikasjonskanalene og lærebøker, har etablert en form for sensur som på en effektiv måte hindrer denne formen for fundamentale spørsmål å nå fram til skoleverket. Internett er derimot ikke kontrollert av ortodokse vitenskapsmenn og håpet er da at noen som surfer på internett vil finner denne siden nyttig og støtte et ønske om mer åpenhet i vitenskapelige sammenhenger.  

En bedre vitenskapelig modell?
Som menneske  forstår jeg både studentene som synes det er enklest å pugge og de ortodokse vitenskapsmennene som føler det ubehagelig når noen prøver å undergrave det de tror er fundamentalt. Men om det finnes en modell som gir en bedre forståelse for naturen, er det da ikke bra å få høre om den? Vitenskap handler om å presentere og evaluere teorier og modeller og alle som er involvert i vitenskapelig virksomhet bør være så åpne at de kan evaluere alternativer til deres egne favoritter. Responsen til presentasjonen av em-modellen så langt har vært en form for taus ignorering uten at man har gitt noen vitenskapelige grunner for at denne modellen ikke fortjener en fair vitenskapelig evaluering.

Om å bruke samme vitenskapelige kriterier
Det kan være et problem å bli involvert i en diskusjon med mennesker som er så forutinntatt at de aldri vil innrømme fakta som kan tale mot egne argumenter. Noen vitenskapsmenn kan tro at mennesker som foreslår alternativer til "etablerte vitenskapelige modeller" er den typen mennesker som da ikke fortjener oppmerksomhet. Et svar til dette "taushetsargumentet" kan være en deklarasjon: Jeg ikke ser noen grunn for å argumentere for em-modelen om det kan vises at den har innebygd fundamentale problem som f.eks. paradokser, eller hvis man klart viser at den er ute av stand til å forklare fundamentale egenskaper ved naturen. Men det vi forventer fra den ene siden skulle vi også forvente fra den andre siden! Det er for eksempel vanskelig å forstå hvorfor folk som hevder at de er vitenskapelige, tilsynelatende forsvarer med alle metoder, modeller som inkluderer både paradokser og som heller ikke kan forklare mange ulike fenomen som vi kan observere i naturen. En mulig forklaring på dette kan være at også etablert vitenskap har sluttet å tenke og i stedet har valgt å bare akseptere hva eksperter har sagt. Jeg håper at dette er feil og at det er mulig å få til en dypere diskusjon omkring fundamentale vitenskapelige modeller. Jeg håper videre å bli spart for påstanden: "Vitenskapen har vist" som ikke er et ekte vitenskapelig argument uten at det følges opp av virkelige vitenskapelige bevis. Så lenge som em-modellen heller ikke er motbevist, er det heller ikke rett å si at vi må akseptere de vanlige modellene fordi det ikke finnes alternativ.

16.12.03 Erling Skaar