Lyd er partikkelbevegelser som forplanter seg

(under arbeid)

Lyd er bølger
Lyd er en form for bevegelse (noe dynamisk) som forplanter seg som bølger. Det som kjennetegner bølger er at det er en bevegelse eller vibrasjon som sprer seg utover. Det er altså ikke selve mediet som bærer lyden som forflytter seg utover.
Lydbølger oppstår når noe vibrerer/svinger/oscillerer/dirrer (ulike ord for det samme) og det som treffes av lydbølger vil begynne å vibrere i takt med vibrasjonene i bølgen.

Lyd i luft er raske fortetninger og fortynninger av luft som brer seg utover fra bølgekilden

Lyd er moelekylbevegelser/atombevegelser som forplanter seg bort fra lydkilden.