Lyd er energioverføring fra lydkilde til øre

Lyd er energi Generelt kan vi si at lyd er en form for energi som forflytter seg gjennom ulike stoff (luft, vann og andre stoff) fra en sender (stemmebåndet, høytaler ol.) til en mottaker (øre, mikrofon ol)
Lyd er bølger Lyd er en form for bevegelse (noe dynamisk) som sprer seg som bølger og derfor sier vi at lyd er bølger.
Lydbølgene blir svakere jo er de sprer seg
Lydbølgene har en viss hastighet (ca 340m/s i luft)

© Erling Skaar