Sammenheng mellom farge og frekvens

Lys er bølger som forplanter seg utover fra lyskilden fordi elektroner vibrerer. Jo raskere elektronene vibrerer jo høyere er frekvensen. Bølgene som kommer fra lyskilden har ulike frekvenser. Øynene våre oppfatter ulike frekvensene som ulike farger fordi de påvirker ulike elektroner i øyet.  Når elektronene i lyskilden vibrerer vil de sende ut bølger som så i sin tur får elektronene i øyet til å vibrere. Frekvensene som gir synlig lys er svært høye (ca 400 000 000 000 000 svingninger pr sekund i rødt lys).

 

En forklaring av figuren:
De fargede sirklene til venstre i figuren forestiller ulike elektroner i f.eks. en glødetråd. Disse får da tilført energi (gule streker) som følge av f.eks. kollisjoner forårsaket av strømmen gjennom glødetråden. Merk at de tre elektronene vil få ulik svingefrekvens fordi de har ulik egenfrekvens (den øverste får høyest frekvens) og de vil da gi opphav til bølger med ulike frekvenser som forplanter seg gjennom eteren. Når så disse bølgene treffer øyet vil de bare påvirke de elektronene som har samme egenfrekvens som den aktuelle bølgen, og det er da grunnen til at øyet vårt kan skille mellom ulike frekvenser/farger. Figuren ovenfor viser tre såkalte bølgetog som kjennetegnes av at de består av et avgrenset antall bølger. Årsaken til dette er da at elektronet som lager bølgetoget vil miste energi etterhvert.

 

© Erling Skaar