Hva er lys?

Et svar er at lys er energi som går fra en lyskilde som emiterer lys til en mottaker som absorberer lys. I eksemplet her er lyskilden en lyspære. Et svart hull vil absorbere alt lys mens ei bok vil absorbere noe lys og spre noe lys. Det er da spredt lys som gjør at vi kan se gjenstander omkring oss som da ikke selv emiterer lys. Det svarte hullet vil absorbere alt lys og det ser vi da egentlig ikke (bare det som er rundt). Boka vil absorbere litt lys og spre litt lys og det er da grunnen til at vi kan se innholdet i bøker.

Et annet svar er at lys er bølger som kan gå gjennom vakuum (tomt rom), luft, vann, glass ol. Det er med andre ord snakk om bevegelser som forplanter seg i et medium . Et eksempel er vannbølger som forplanter seg gjennom vann. Vannmolekylene (mediet) vil går opp og ned, men det er da bare bevegelser i vannmolekylene som forplanter seg horisontalt langs vannflata og ikke vannmolekylene eller andre partikler.

En lyskilde som sender ut lys må få tilført ny energi (elektrisk energi el.) for at den skal fortsette og lyse .  I en gjenstand som absorberer lys vil lysenergien vanligvis omdannes til varme.

© Erling Skaar