Bakgrunn Værfysikk

Fra L97
-observere og beskrive ulike vêrfenomen, og måle temperatur, nedbør og eventuelt snømengd (3.klasse)
-arbeide med en enkel modell av krinsløpet til vatnet, gjennom forsøk lære om frysing, smelting, fordamping, kondensasjon og gjere seg kjende med prosessane ved sky- og nedbørsdanning (7.klasse)

Fra Rammeplan for førskoleutdanningen (1995)
-Vær og klima


I skoleverket har det vært populært å undervise om vær og tilhørende begrep og figuren viser tre sitat som er hentet fra M87 (forgjengeren til L97). Bildetekst: Spiralprinsippet i M87 - men kanskje vel lite progresjon?

Litteratur
Dannevig, Bodin: Vær og klima i farger (Aschehoug 78)
Roth, Johansen: Værvarsler som gjelder til imorgen kveld (Univ. 82)
Miljølære i skolen: Veret
Parker: Gøy med fysikk - Været (Schibsted 91)
Skybildene er "lånt" fra Royal Meteorological Society Project Cloud Water