Overgang mellom fast stoff, væske og gass

Den viktigste faktoren som avgjør hvilke gruppe et stoff befinner seg i er da energiinnholdet (varme / indre energi). Alle stoff vil opptre som fast stoff når temperaturen er tilstrekkelig lav og alle stoff vil opptre som gass når temperaturen er tilstrekkelig høy. Figuren viser en demonstrasjon av faseovergangene for vann. En isbit i et telysbeger kan vi få til å smelte med et stearinlys. Om vi skal fordampe vannet og beholde det som damp i en ballong trenger vi en gassbrenner (gir større effekt). Når vi så slutter å tilføre energi vil vanndampen kondensere til vann og om vi videre setter dette vannet på et kaldt sted vil vannet fryse til is.
Trykk på 'oppdater'/'reload' i nettlesermenyen for å få figuren til å gjennomgå de ulike faseovergangene i rekkefølge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjemisk og fysisk lagring av energi

Ved en forbrenning får vi alltid ut energi i form av varme. Hvis vi omdanner vanndamp til vann så får vi også ut energi. Det skjer altså energiutveksling med omgivelsene både når vi har kjemiske omforminger og fysiske omforminger. Det som skjer i figuren til høyre kan beskrives ved hjelp av stoff-formler og energi-formler slik som vist til under.
Figuren og tabellen viser at fotsyntese og fordamping krever energi i form av lys og varme, mens forbrenning og kondensering avgir den samme energien som lys og varme. Både når det gjelder energiomdanning og stoffomdanningen så kan vi betrakte prosessene til høyre som motsatte av de som er til venstre.

CO2+H2O -> karbohydrater+O2
  lys -> kjemisk energi
(fotosyntese)

karbohydrater+O2 -> CO2+H2O
 kjemisk energi -> lys
(forbrenning)

   H2O -> H2O
 varme -> indre energi
(fordamping)

   H2O -> H2O
 indre energi -> varme
(kondenseing)