Bakgrunn Krefter

 

Sitat fra L97:
-stimulere sansane og bruke dei bevisst ved aktivitetar inne og ute i naturen
-samanlikne, beskrive og sortere ulike materiale etter lett observerbare eigenskapar (1. klasse)
-bli kjende med eigenskapar ved vanlege materiale og knyte desse eigenskapane til bruk av dei ulike materiala
-bli kjende med krefter som fører til rørsle eller hindrar rørsle, og sjå døme på praktiske konsekvensar av det i kvardagen vår
-lære om bruk av tyngdepunkt, verktstenger og friksjon (4.klasse)
-måle tid, lengde, gjennomsnittsfart, masse og volum og bli kjende med måleiningar brukte til dette og SI-systemet (8.klasse)

Fra Rammeplan og forskrift for 4-årig allmennlærerutdanning (99):
Studentene skal kunne
* gjøre rede for sentrale emmer i mekanikken, som ....kraft....friksjon og vektstang
* utforme og konstruere enkle teknologiske innretninger bygd på kunnskap fra noen utvalgte fysikkemner, slike som ...likevekt og vektstenger, friksjon...

Fra Rammeplan for Førskolelærerutdanning (95)
-Observasjon, klassifisering av annet naturmateriale (ikke-levende)
- Eksperimentere med magnetisme
(krefter)
..aktiviteter som egner seg for sansetrening for barn

Fra Rammeplan for Allmennlærerutdanningen (03):
Studentene skal ha kunnskap innenfor relevante emner i de fagene som danner grunnlaget (fysikk..)
Ha kunnskap om teknologiens betydning for samfunnet
 
(ingen fagbegrep, bare generelle ord!) 

 Bakgrunnslitteratur
Hann: Damms store vitenskapsbok - spennende forsøk og eksp. som avslører vitensk. hemmeligheter (Damm 1998)
Ormestad&Øgrim: Mer fysikk på roterommet -fysikkforsøk for ungdom (Univ 1994)
Serway: Physics for Scientists and Engineers with modern physics third edition. (Saunders pub. 1992)
 (PSE)
Hann, Judith: Damms STORE VITENSKAPSBOK (Damm 1992)
Ormestad&Øgrim: Fysikk på roterommet -leker og forsøk i skole og barnehage (Univ 1992)
Levermark, Lasse & Fresk, Klas: EKSPERIMENTBOKA (Adventura 1989)
Walpole, Brenda: Gøy med fysikk BEVEGELSE (Schibsted 1988)
Andersen og Øgrim: Fysikkforsøk (Capp 1979)
Dokken m.f.: Gjeringar i mekanikk (Gyldendal 1979)
Jardine, Jim: Physics is fun (secondary schools vol 1) (Heinemann 1972)
Mandell, Muriel: Forsøk med FYSIKKEN (Schibsted 1970)
Hillesund&Risan&Aasen: Fysikk for lærere (Capp 1968)

Henning Henriksen: Der er sport i fysik (2000)