Bakgrunn Elektronikk og teknologi

Sitat fra diverse offentlige dokument:

Fra L97:
- få røynsle med bygging av enkle elektriske krinsar, og gjennom forsøk skilje mellom elektriske leiarar, isolatorar og elektromagnetar og knytte dette til bruk av dei ulike materiala
- eksperimentere med hobby-elektronikk og få kunnskap om teknologi for styring og kontroll
(7. klasse)
..og korleis teknologisk utvikling har verka inn på kunnskapen vår om verdsrommet, til dømes ved å bruke informasjonsteknologi
(8. klasse)
- planleggje og gjere forsøk med komponentane i koplingskjema, og gjennom forsøk få innsikt i samanhengen mellom straumstyrke og spenning og bruke måleiningar for spenning, straumstyrke, motstand og elektrisk effekt  
(9. klasse)

Fra Rammeplan og forskrift for 4-årig allmennlærerutdanning (99):
Studentene skal kunne
- gjennomføre eksperimenter med bruk av elektronikk til styring og kontroll og gi eksempler på anvendelser i dagliglivet.

Fra Rammeplan for Allmennlærerutdanningen (03):
Studentene skal ha kunnskap innenfor relevante emner i de fagene som danner grunnlaget (fysikk..)
Ha kunnskap om teknologiens betydning for samfunnet
 
(ingen fagbegrep, bare generelle ord!) 

(Teknologi er grunnleggende i vårt moderne samfunn, og om vi skal bevare de godene som elektronikken har gitt oss er det viktig å videreformidle elektronikkunnskap til kommende generasjoner. Dette er da bakgrunnen for at offentlige i den senere tid har tatt til orde fo å styrke teknologi i skoleverket, og det er blant annet snakk om å gjøre teknologi til et eget fag på timeplanen.)