Demo av fosforesens

Luminisens er en fellesbetegnelse på tilfeller hvor kalde (=ikkeglødende) stoff sender ut lys.

Fosforesens er en form for luminisens hvor lysutsendelse fortsetter en stund etter at tilført lys har stoppet.

Til høyre vises en figur slik den ser ut i normalt lys. Om du plasserer pekeren på figuren vil du se hva du ser når det blir mørkt.