Emisjon og absorbsjon

 Varme ting slik som sola, glødetråder i lyspærer ol. vil sende ut eller emitere lys. Jo varmere gjenstanden er jo mer lys sendes ut. En enkel måte å demonstrere det er vis på figuren til høyre. Hvis man kobler til en forholdsvis lang bit av motstandstråden vil ikke tråden gløde, men vi kan likevel kjenne at den blir varm. Temperaturen må altså være noen hundre grader før den gløder rødt. Om den blir enda varmere (over 1000 grader) vil den sende ut mer hvitt lys og til slutt smelte.

Når lys treffer ulike overflater så vil mer eller mindre lys absorberes og omdannes til varme. En måte å teste hva slags flater som absorberer mest lys er å male melkekartonger med farger + hvit, svart og blank maling (ev. kle en med aluminiumsfolie). Hvis man så setter dem i sola med termometer oppi, så vil man relativt raskt oppleve at svart absorberer mest lys, mens blanke flater absorberer minst (fordi de reflekterer lyset).