Bakgrunn for astronomi

Fra L97:
-over tid observere posisjonen til sola og samanhengen mellom solhøgd og tid på dagen
-observere månen og ulike månefasar over tid
-lære korleis årstider, månefasar og tidevatn i ulike kulturar, mellom anna den samiske, har styrt arbeidet
-arbeide med ein enkel modell for solsystemet, nokre stjernebilete og korleis dei fekk namn
(4. klasse)
-bli kjende med ulike teoriar om utviklinga av universet fram til i dag, sentrale kjenneteikn ved stjerner og galakser, til solsystemet og korleis teknologiske utvikling har verka inn på kunnskapen vår om verdsrommet, til dømes ved bruk av informasjonsteknologi (8. klasse)
-arbeide med spørsmål knytte til nordlys og ulike segner i samband med dette, mellom anna samiske
(10.klasse)

Rammeplan for førskoleutdanningen (95)
-Tidsbegrepet
-Jordas plass i solsystemet
-Sola som lyskilde
-Månens innvirkning på jorda

Fra rammeplan og forskrifter for 4-årig allmennlærerutdanning (99)
-Gjøre rede for oppbyggingen av vårt eget solsystem, fenomener knyttet til jorda og månens bevegelser og kunne orientere seg i forhold til de mest kjente stjernebildene (NM1-Geofag)
-beskrive ulike teorier om utviklingen av universet og sentrale kjennetegn ved stjerner og galakser.

Litteratur
Almanakk for Norge (Gyldendal)
(KMA) Truls R. Ringnes: Klassisk og moderne astronomi (Asc. 1978)
Astronomi som hobby:
(AU) Verner Büdeler: Astronomien og universet (Schib.1981)
(AH) Knut B. Aarseth: Astronomihandboka (Det norske samlaget 1994)
(ENS) Terence Dickins: Exploring the Night Sky (1987)
Populariseringer:
Carole Stott: Natthimmelen (Damm 1994) (Praktisk og tilrettelagt for barn)
(AAH) David H. Levy: Astronomi for alle - Himmelrommet (Gyldendal 1998)
(UP) Jan Teuber: Universet på PC (Teknisk Forlag 1994)
Sagn og historier:
Mitt skattkammer, Bind 7
Maj Samzelius: Helter og monster på himmelhvelvingen (Bokklubbens barn)
(BHH) K. F. D'occhieppo: Betlehemstjernen - hva var det som hendte? (Univ.1983)
(SVGT) Poul Heegaard: Stjerneverdenen - Verdensbildet gennem tiderne (1921)
(AAM) T. Morsing: Astronomi på en annen måte (Teknisk Presse 1991)
Spesiallitteratur:
J Nussbaum: Students Perseptions of astronomical Consepts GRIEP Conference 1986