Animasjon som illustrerer sammenhengen mellom månefase og innbyrdes plassering av sol, måne og jord:

Månefasene

Figuren til høyre viser slik månen ser ut fra jorden.
Figuren til venstre viser jordens og månens innbyrdes posisjon sett fra solen med ca et halvt døgns mellomrom.