Julebrev 2014

For meg er julen en tid for ettertanke og filosofering knyttet til året som er i ferd med å ta slutt. Er verden blitt et bedre sted eller..? Tror kanskje at vi trenger et nytt besøk av Jesus for at ting skal bli bedre - men her vil  jeg bare si at dette er et av de beste årene for meg.

Det har vel først og fremst sammenheng med at jeg har truffet mange fine folk. Det er godt å bo på Øksendal å få besøk av slekt og venner i tillegg til jevnlig samvær med venner fra Sirdal. Men det som kanskje har bidradd mest til at dette har blitt et godt år er vel at jeg i høst traff Sissel Agate. Gud har skapt mange kjekke jenter, men bosted og andre forhold gjør at ikke alle kan være "den rette". Men når både bosted, interesse for musikk og friluftsliv mm. "stemmer", så er det vel lov å være optimist?

Jeg tror ellers at meningen med livet er noe mer enn å oppføre seg normalt og tjene penger til et stadig økende privat forbruk. Heller ikke i år kan fortelle at jeg har ferdige resultater av mine mange prosjekt, men året har likevel vært meningsfullt. For et år siden tenkte jeg at jeg hadde forstått den såkalte eiendomsvindelen. Tilknyttet alle stridsspørsmål er det imidlertid en menneskelig side, og om man skal overbevise dommere eller andre om hva som er sannheten, så trenger man å forstå de menneskene som står bak det som vi kan kalle løgn og bedrag. Generelt kan jeg vel si at jeg har brukt et år til å finne ut hvem som virkelig har bodde på i størrelseorden 15 gårdsbruk i Øksendalen fra ca 1800 og fram til i dag.

Det har vært ganske spennende å oppdage at det er svært vanskelig å forfalske eiendomsdokument og kirkebøker uten fare for at man senere kan bli avslørt. Hovedproblemet for svindlerne er alt henger sammen. Kort sagt har jeg funnet et klart mønster hvor et par slekter, ved hjelp av noen korrupte offentlige tjenestemenn i på jordskiftekontoret og kirkekontoret, har svindlet til seg og sine venne storparten av utmarka og store deler av innmark i Øksendalen.

Nå forstår jeg bekymringen til de som har advart meg mot å rote for mye i "gamle synder". Mmen på den ene siden føler jeg at Gud har ført meg inn i dette arbeidet - og på den andre siden ser jeg  paralleller mellom diskusjonene  knyttet til eiendomshistorie i  Øksendalen og diskusjonen om hva som er den sanne historien til verden som helhet. Jeg håper da at arbeidet med Øksendals historie kan være nyttig i forhold til en senere presentasjon av det som jeg tror er den rette historien om hvordan verden er blitt til.

Jeg takker ellers for kontakt i dette året og vil til slutt ønske dere alle en

God jul og et Velsignet nytt år!