Julebrev 2013

Et nytt år nærmer seg slutten og tid for julebrev og ettertanke er kommet. Brevet i fjor handlet vel mest om problemer, mens dette er mer optimistisk. To problem jeg beskrev i forrige brev har tilsynelatende fått sin løsning!

For det første har jeg funnet ei dame som heter Sissel og vi er begge fortsatt er optimister etter ca 2 måneder. Vi har mye til felles. Blant annet interesse for IT og dessuten fryser vi begge på beina. Men vi har da allerede vært sammen på Øksendalsheia og hogd juletre, og så langt er alt bra!

Den andre "løsninga" kom som et rekomandert brev fra høyesterett i forrige uke. Det var da et siste avslag på å få etterprøvd i rettsystemet det jeg kaller "en røverhistorie" knyttet til den eiendommen jeg har overtatt i Øksendalen. Jeg har da brukt mer enn to år av livet mitt på å få til det jeg tenker er en rettferdig løsning ved hjelp av norsk rettsystem. Jeg opplevde det da som en lettelse å et svar som vel bekreftet det jeg har lest i Bibelen. Vi kristne er ikke avhengig av en rettferdig verden, og derfor betyr svaret fra høyesterett at jeg kan slappe av i forhold til tanker om at jeg har gjort det jeg kunne. Når ikke Gud har støttet meg i forhold til rettsystemet, så er det opp til ham. Jeg vil også gi opp å prøve å "forstå" dagens rettsystem. Men det betyr ikke at jeg er fri fra forpliktelser om å "elske min neste" og å prøve å gjøre "verden" til et bedre sted å leve som vel er julens budskap.

Jeg tror at hovedproblemet i verden i dag er at folk flest ikke tror på Gud, og følgelige tror de på kapitalismen eller andre ismer som da sannsynligvis gjør at verden blir mer urettferdig. Jeg tror fortsatt at det er viktig å prøve å overbevise folk om at naturen og vitenskapen vitner om en Gud, og at bevisstheten om dette er nødvendig for å få til en bedre verden. Jeg har derfor litt problem med å forstå hvorfor har jeg da "sløst bort mer enn 2 år" på å prøve å forstå det jeg kaller en "eiendomssvindel" i Øksendalen omkring 1960?  Kanskje har jeg "vært utenom Guds ledelse" i noen år, eller så kan det være en del av Guds plan med mitt liv. Jeg velger da å tro det siste. Jeg  har lært utrolig mye i studiene av gamle dokumenter og kontakten med rettsystemet og derfor vil jeg også via Internett tilby dette  til andre. Jeg tenker da at det er viktig at folk flest forstår at vi ikke bør bygge livet på "troen på det gode i mennesket" og norske offentlig byråkrati. Jeg håper videre at det finnes noen der ute på internett som også arbeider for en mer rettferdig verden. Kanskje finnes det også noen som har ideer til hva vi videre bør gjøre for å unngå at norsk rettsystem skal fremstå som noe som støtter svindlere i stedet for å straffe dem. (Internettadresse: www,/understandall.net/sak2/index.htm Ei oppdatert side kommer forhåpentlig på fredag når jeg kommer hjem)

Dette er forhåpentligvis siste året at jordskiftesaken dominerer julebrevet. Jeg vil da ellers si at året som ligger bak har vært et godt år, men kanskje litt travelt og det er vel grunnen til at dette julebrevet også i år kommer etter julaftenen. Jeg takker ellers for kontakt i dette året og vil til slutt ønske dere alle en

 fortsatt God jul og et velsignet nytt år!