Julebrev 2010

Hittil har jeg vært for julebrev via postverket, men etterhvert har jeg oppdaget flere fordelene med e-post. Derfor er årets julebrev en pdf-fil som er forfattet etter at julefreden har senket seg på første juledag. Tradisjonen med et skriftlig tilbakeblikk på året som har gått er nyttig som grunnlag for året som ligger foran i tilfelle det trenges justeringer. Nettopp nå kom sollyset inn gjennom vinduet, og jeg velger da å tolke det som et tegn på ei lys framtid. I julebrev er det vanlig å skrive litt om familiesituasjonen siste år og her vil jeg bare kort si at ekteskapet vårt nå er formelt avsluttet, men vi har fortsatt kontakt og treffes i ulike sammenhenger. Årets store positive begivenhet var at Vidar og Solveig giftet seg og endelig har vi fått ei (sviger-)datter!

Nå kunne jeg videre skreve litt om livet på et småbruk på Øksendal, men siden det er "prosjektet" som opptar meg mest vil jeg vie resten av julebrevet til det. Bakgrunnen for prosjektet er at jeg tror at "moderne astronomi" inneholder grunnleggende feil som har gitt diverse feilaktige konklusjoner. Mennesker vil vanligvis avvise tanker som er radikalt forskjellig fra det de selv tenker, og det har derfor liten hensikt å bare si/skrive at visse ting er feil. Det er nødvendig å støtte påstandene med observasjoner og beregninger som viser at såkalte "aksepterte sannheter" ikke er pålitelige. Og om resultatet er en ny kosmologi, mer i pakt med Bibelen, så er vel ikke det å forakte.  Erfaringene mine fra dette siste året er i hovedsak at ting er mer sammensatt enn man ofte tenker og om man skal bruke datamaskin for å skaffe seg en oversikt, så tar det tid å utvikle nyttige prosedyrer selv om datamaskinen i seg selv arbeider raskt.

Dette julebrevet går til familie og venner og tanken min er at om ikke jeg klarer å formidle hva jeg holder på med til disse, så vil jeg sannsynligvis heller ikke nå gjennom til andre mennesker. Jeg forventer ikke at man skal akseptere alle konklusjonen mine, men det hadde vært ok å få støtte for ideen om at vi alle er skapt i Guds bilde som igjen innebærer at vi kan sette spørsmålstegn med "moderne tankebygninger". Alternative er vel at vi bare må aksepterer hva "vitenskapen" har "sagt" og så bruke tida vår til å tjene og bruke penger for å holde hjulene i gang. Her følger så et de to viktigste resultatene fra 2010.

1 I diverse litteratur kan vi lese at Aristarkus brukte måneskyggen når ha i sin tid konkluderte med at sola var ca 20 ganger lenger unna enn månen, og i januar hadde jeg ferdig programmet som skulle teste dette. Her følger et sitat fra konklusjonen samt et bilde jeg tok 7/1. Konklusjon 1:
Programmet fungerer tilfredsstillende og viser at måneskyggen passer best med aksepterte verdier. Figur til høyre viser resultatet hvor den gule linja er den som følger av offisielle tall (23500,60). Rød linje (en pikselverdi til venstre for den gule) viser skyggen om sola var uendelig langt borte, mens den grønne linja viser alternativ verdi om vi setter inn måneavstand 40 og solavastand 1200.

2 Måneskyggen var med andre ord et blinnspor, men samtidig et "utsiktspunkt" for å se at brytning i atmosfæren ville gi samme resultat.  Jeg trenger fortsatt å finne vinkler, men i stedet for å gjøre målinger selv, har jeg valgt å jeg bruke de beregningene som ligger bak nautisk almenakk for å fremskaffe observasjonsdata. Men disse er relativt komplekse og dessuten er det ikke enkelt å få oversikt i et tredimensjonalt system hvor det finnes 4 aktuelle koordinasystem og to motsatte positive retninger.

AsAngle03.png

Figuren ovenfor viser posisjon til sol, måne og observatør ved en fullmåne i høst og den illustrerer den matematisk/geometrisk modellen jeg har jobbet med i år. Aktuelle vinkler mellom et himmellegeme (B/Sola), himmelens nullpunkt (A/Aries) og en observatør (O). Programmene jeg har arbeidet med gir da aktuelle vinkler for et hvilket som helst tidspunkt med en nøyaktighet på under et bueminutt (1-10") samt figurer som gir bakgrunn for alternative beregninger. Målet er å utvikle prosedyrer for atmosfæriske brytninger som gir en alternativ plassering av måne og sol som er i overenstemmelse med de målingene som sjøfolk har gjort i hundrevis av år.

Hovedgrunnen til at jeg er optimistisk er et relativt lite kjent fenomen som kalles evection(Latin for carrying away) som er en justering av månens posisjon på opptil ± 1.274° i nautiske tabeller, Dere kan lese mer om dette på Wikipedia under stikkordet "Lunar theory". I praksis betyr det at når vi ser halvmånen så antar man at månen er mer enn 2 månediametere lenger fra sola enn det man skulle forvente utfra vanlig aksepterte mekanikklover. Hverken Newton eller etterfølgende vitenskapsmenn har klart å forklare denne relativt store variasjonen i månens baneshastighet, men man har likevel valgt å tro at det virkelig handler om en endring i omløpshastighet og følgelig har man fått et mysterium som sjeldent nevnes i relevant litteratur. Den alternative modellen jeg prøver å utvikle går da ut på å anta at fenomenet evection og andre " irregularities/pertubations", er forårsaket av lysbrytning i atmosfæren (hovedsakelig i ionosfæren) og følgelig er det ikke noe mekanikkproblem, Men hovedproblemet er da at om man innarbeider denne lysbrytningen i andre astronomiske observasjoner så vil avstanden til sola bli drastisk redusert og astronomien må da skrives om fordi avstanden til sola (=AU=Astronomic Unit) har en så grunnleggende stilling.

Nå er det fortsatt en vei å gå før jeg kan trekke noen endelige konklujoner og jeg føler meg på ingen måte sikker på at jeg vil klare å følge med selv in en stadig mer kompleks modell. Jeg har vel også sluttet å tro at "vitenskapen" vil skifte standpunkt om de oppdager at det de trodde er vitenskapelig egentlig ikke er basert på vitenskapelige fakta. Om det hadde vært tilfelle hadde man for lengst forlatt evolusjonsteorien. Men når jeg likevel fortsetter arbeide med prosjektet er det fordi jeg ikke ser noen brukbare alternativer for min del og dessuten så føler jeg at slike tilbakeblikk som dette brevet viser at  det hele er en del av en høyere plan.

Jeg vil ønske dere alle fortsatt god jul og et velsignet nytt år!

Hilsen Erling Skaar (48300320, es@understandAll.net)