Julebrev 2009

Et forsinket julebrev fra Øksendal i år er ikke en følge av at det er vanskelig å finne ting  å skrive om, men heller det at det er vanskelig å finne de rette ordene. Som noen av dere vet ble Arnhild og jeg ble separert i vår. Hun har "flyttet tilbake" til huset i Volda og er tilbake i den gamle jobben. Jeg har overtatt gårdsbruket på Øksendal som innebærer 5 års boplikt. Noen vil kanskje lure på hvorfor to så fornuftige mennesker skiller lag etter 30 års ekteskap.  Ingen av oss mener at det er et eksempel til etterfølgelse, men generelt kan vi vel si at det er upraktisk å være gift når vi ikke kan finne et felles sted å bo, og generelt kan vi vel si at det har blitt mindre konflikter oss imellom etter at vi nå får leve ut det vi har tro for uten at den andre parten føler seg presset inn i noe som føles vanskelig å takle. Vi er fortsatt venner, vi har Vidar sammen, og kommer til å ha kontakt med hverandre også i framtida.

Nå har Arnhild lest de julebrevene vi har fått i år. Hun var her i forbindelse med begravelse til mor mi rett før jul.  Om noen ønsker direkte kontakt med Arnhild, så har hun fått tilbake den gamle adressen vår i Volda (Bøgardsvegen 20). I dette og framtidige julebrev vil jeg naturlig nok konsentrere meg om hvordan verden ser ut gjennom mine øyner.

Noen forventer kanskje at en nyseparert middelaldrende mann uten fast inntekt som nettopp har mistet mor vil skrive litt om at livet er vanskelig, men jeg føler ikke at det er mest nærliggende. Jeg har tidligere skrevet om et prosjekt/kall som jeg tror jeg har fått fra Gud og som har tatt lenger tid enn jeg har tenkt. Da årsvikariatet jeg hadde ved Tonstad skule gikk ut i sommer, følte jeg at tiden var inne til å bruke mer tid på prosjektet og derfor har jeg ikke søkt noe mer jobb. Senere har Arnhild overført flere "årslønner" til meg i forbindelse med at hun ble eneeier av de gjeldsfrie husene våre i Møre og Romsdal og jeg satser ellers på at framtida er i Guds hender.

Nå har jeg fortsatt ikke noe særlig nytt å skrive om når det gjelder astronomi og fysikk, men generelt vil jeg si at jeg føler meg priviligert som kan sitte  på "kvisten" med opptil 3 timers solskinn i den mørkeste årstida og jobbe med diverse dataprogram og utvikling av alternative modeller. Jeg vil videre si at jeg ikke har noen problem med boplikten da den inkluderer muligheten for mange typer utendørsaktiviteter som vedhogst, sagbruk, snømåking og diverse turer med og uten firhjuling i et av Norges fineste naturområder.

Til slutt vil jeg da bare gjenta at  jeg håper at dere som har antydet at dere kunne tenke dere å stikke innom Øksendal en eller annen gang gjør alvor av det. Nå er jeg vanligvis hjemme men det kan være lurt å ringe på forhånd !

 (48300320, es@understandAll.net)

Jeg vil ønske dere alle et velsignet nytt år!

 

 Hilsen Erling Skaar