Julebrev 2007

Et nytt år går mot slutten og det er igjen tid for oppsummering og ettertanke og noen ord til venner og familie. Her følger først de to bildene fra årets samling som kanskje best karakteriserer det som har skjedd siste året. Det første viser Arnhild i en litt tilbaketrukket stilling. Hun er da den som har hovedansvar for trivsel og mat her har hun bidratt med appelsiner på påsketuren. De andre på bildet er Solveig og Vidar.

 

Det andre bildet viser hovedaktiviteten til mannen i huset i 2007. I dette konkrete tilfellet er vi på "ferie" i Surnadal. Merk at boken under datamaskinen er der for å bedre kontakten med internett via et trådløst nettverk i nabohuset.

Men livet er mer enn internett og ny teknologi og selv har jeg siste året fått en ny forståelse for Jesu ord om at den som mister livet skal finne det. I vårt moderne samfunn er det vanlig å tenke at et lønnet arbeid er et viktig grunnlag for livet som man er villig til å gjøre endel for å beholde eller forbedre (=klatre i den såkalte karrierestigen). Etter at jeg nå har prøvd en tilværelse hvor dette grunnlaget mangler, vil jeg her kort si at jeg har oppdaget andre verdier. Frihet til å gjøre Guds vilje er ifølge Bibelen en større verdi enn å ha en månedlig lønnsinntekt og tilhørende verdslig anseelse noen år mens vi lever på jorden. I vår verden trenger vi penger for å skaffe det vi trenger for å leve. Jeg er derfor innstilt på å måtte skaffe meg et lønnet arbeid en gang i framtida. Men hovedpoenget her er da at vi må prioriterere rett,  og jeg vil da si at det var først da jeg mistet noe som jeg anså som viktig i livet at jeg forstod denne mer grunnleggende siden ved livet.

Når jeg ellers ser tilbake på året 2007, så vil jeg si at jeg har kommet et langt steg i rett retning, men målet om å ha ferdig et bokprosjekt eller en nettside er fortsatt framtid. Å håpe på noe bedre i framtiden er sentralt i Bibelen og det å oppleve at TingTarTid er vel en livserfaring for de fleste. Men når man til stadighet ser nye tegn på at vi står foran et paradigmeskifte i vitenskapen en gang i framtida, så gjør det ikke noe om ting tar lenger tid enn man håpet.

Til slutt vil jeg da bare si at vi fortsatt bor i Volda da Arnhild har jobb her. Men så langt jeg har forstått er det vel en viss enighet om at vi begge skal prøve å søke jobber på Sørlandet i løpet av våren, og om Herren vil, får vi kanskje noe som gjør at Arnhild flytter med meg sørover hvor jeg etterhvert ønsker å overta en slektsgård.

Vi vil ønske dere alle ei riktig god jul og et velsignet nytt år!

 

 Hilsen Arnhild & Erling