Julebrev 2006

Et nytt år går mot slutten og det er igjen tid for oppsummering og ettertanke og noen ord til venner og familie. Når det gjelder året som snart er omme, så har det vært relativt tradisjonelt med turer til Surnadal og ferie på Sørlandet i tillegg til de vanlige aktivitetene her i Volda. Den mest uforglemmelige hendelsen i år var vel et trivelig slektstreff på Sørlandet (bilde).


Slekttreff på Sørlandet

Ellers har vi tatt med et par bilder som viser at vi kanskje er blitt er aktive enn tidligere med turer fra fjord til fjell. En grunn kan være at en av oss er blitt litt interessert i geologi og Nordvestlandet har en fantastisk natur som vi nok aldri blir ferdig med. Hovedaktiviteten til Vidar synes ellers å være volleyball og forhåpentligvis også studier i Trondheim.


"Steinstudier" utenfor Selje
         Utsikt mot Skongenes fyr og Stadt

Ellers bør det vel nevnes at 2006 var året da en relativ lang karriere ved Høgskolen i Volda ble avsluttet. Etter at jeg i vår mottok brev om at jeg ville bli avskjediget, sa jeg selv opp jobben mot at jeg fikk beholde kontoret og lønnen ett år til. Om noen lurer på hva man må gjøre for å bli avskjediget fra lærerutdanningen i Volda, så vil jeg her bare nevne at jeg nektet å følge vår lokale dekanus (førskolepedagog) sitt pålegg om å legge om naturfagundervisningen vår fra det som sentralgitte planer beskriver,  til et nytt tverrfaglig naturfag hvor andre fag som matematikk, forming og heimkunnskap skulle være sentrale aktører. Et julebrev er ikke stedet å utdype dette, men det å ikke nevne en så pass dramatisk hendelse ville vel kunne tolkes på ymse måter, så derfor er det nevnt.

Her vil jeg ellers si at jeg tror at Gud står bak, og inneværende studieår har jeg fått anledning til å jobbe på fulltid med ting som jeg tror Gud har kalt meg til. Så langt jeg ser det nå, tror jeg at han har ledet meg inn i diverse vitenskapelige studier som kan få den følgen at mange flere vil innse dårskapen i endel såkalte moderne vitenskapelige teorier (evolusjon, relativitetsteori osv.). Om noen ønsker å vite mer om hva jeg jobber med så har jeg en nettside hvor jeg planlegger om å publisere arbeidene mine (www.understandall.net).

Til slutt vil jeg ellers bare nevne at Arnhild fortsatt har jobb i Volda. Men det er vel ingen hemmelighet at ingen av oss føler at vi har noen spesielle bånd til Volda, og det er derfor en viss mulighet at neste julebrev kommer fra et annet sted. Det er egentlig ganske spennende å leve!

Vi vil ønske dere alle ei riktig god jul og et velsignet nytt år!

Hilsen Arnhild & Erling